František Tymeš

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

TYMEŠ František

KSČ

161 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Předsedou výbor pro plán a rozpučet

1, 23. 6. 1964; 28.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Zemřel 1. 10. 1968

27, 18. 10. 1968; 2.

Zpravodajem:

/výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního/

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 9. 12. 1964; 55, 234.

/výboru pro plán a rozpočet/

k vládnímu návrhu usnesení /t. 41/, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet ČSSR za r. 1964

6, 16. 6. 1965; 161.

/výboru ústavně právního a pro plán a rozpočet/

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 38.

/výboru pro plán a rozpočet/

k vládnímu návrhu usnesení /t. 80/, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet ČSSR za rok 1965

11, 29. 6. 1966; 32, 73.

/výboru ústavně právního a pro plán a rozpočet/

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 46, 260.

/výboru ústavně právního a výboru pro plán a rozpočet/

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 31, 148.

/výboru rozpočtového/

k vládnímu návrhu usnesení o schválení státního závěrečného účtu za rok 1966 /t. 131/

16, 28. - 30. 6. 1967; 153, 193.

/výboru ústavně právního a pro plán a rozpočet/

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 10. 1. 1968; 26.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 41.

k zprávě vlády o přijatých opatřeních na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

8, 12. 11. 1965; 228.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 265.ISP (příhlásit)