František Tymeš

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TYMEŠ František

XI. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., rozp., soc.-pol. a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených okresních zřízenců a cestářů, t. 484.

49, 4. VI. 1936; 4.

na okamžitou pomoc občanům a obcím v okrese boskovickém, postiženým živelní pohromou, t. 495.

51, 9. VI. 1936; 3.

na vydání zákona o doplnění a rozšíření stát. bytové péče, t. 1457 (netištěno).

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1168

(zákon o daňových úlevách na opravy domů),

124, 13. XII. 1937; 8, doslov 13.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 55.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 39.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

133, 25. II. 1938; 3.

Interpelace:

ve věci zastavení parního provozu na místní dráze Dolní Kounice-Ivančice-Oslavany,

t. 133/VI. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 358/I. 35, 26. III. 1936; 5.ISP (příhlásit)