František Tymeš

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

TYMEŠ František

KSČ

166 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

výb. pro plán a rozp. zpr. t. 20

(státní závěrečný účet ČSSR za rok 1959.

4, 17. 11. 1960; 144.

výb. pro plán a rozp. zpr. t. 45

(státní závěrečný účet ČSSR za rok 1960).

8, 27. 6. 1961; 133.

výb. pro plán a rozp.

(státní závěrečný účet ČSSR za rok 1962).

20, 9. 7. 1963; 10.

výb. pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona o notářských poplatcích, t. 154.

23, 31. 1. 1964; 163.

(výb. pro plán a rozpočet)

k vl. n. zák. o dani z motorových vozidel, t. 191.

26, 5. 6. 1964; 117, 132.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch, t. 24 P.

22, 5. 12. 1963; 117.ISP (příhlásit)