Josef David

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DAVID Josef

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 4.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 4. IV. 1945.

Zvolen provisorně předsedou Prozatímního Národního shromáždění a vykonal slib jako předseda.

1, 28. X. 1945; 16.

Zproštěn úřadu náměstka předsedy vlády 6. XI. 1945.

5, 9. XI. 1945; 2.

Zvolen definitivně předsedou Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 3.

Proslov:

po zvolení předsedou Prozatímního Národního shromáždění.

1, 28. X. 1945; 16.

při uvítání presidenta republiky po potvrzení jeho volby a doslov po předneseném poselství presidenta republiky.

2, 28. X. 1945; 3, 12.

k 28. výročí ruské Říjnové revoluce.

4, 8. XI. 1945; 2.

k výročí 17. listopadu 1939.

8, 15. XI. 1945; 2.

k 10. výročí zvolení Dr. Ed. Beneše presidentem republiky.

16, 18. XII. 1945; 2.

k vánočním svátkům.

18, 20. XII. 1945; 7.

k 28. výročí založení Rudé armády.

33, 21. II. 1946; 3.

proti fašistickému režimu ve Španělsku a jeho metodám.

35, 28. II. 1946; 3.

k 96. výročí narozenin presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka.

38, 7. III. 1946; 2.

k velikonočním svátkům a k ukončení zasedání v budově Rudolfina.

48, 12. IV. 1946; 44.

k prvnímu výročí povstání čs. lidu 5. května 1945 a památce padlých hrdinů.

49, 7. V. 1946; 2.

Posmrtná vzpomínka

býv. posl. Janu Švermovi. 4, 8. XI. 1945; 4.

posl. Dr. Vlad. Klecandovi. 45, 9. IV. 1946; 3.

presidentu Spojených států severoamerických F. D. Rooseveltovi.

48, 12. IV. 1946; 4.

Sdělení:

o státním pohřbu býv. posl. Jana Švermy.

5, 9. XI. 1945; 11.



ISP (příhlásit)