Josef David

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DAVID Josef

IV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br. a im.

Návrhy:

na zařazení městyse Vratislavice n. Nisou do skupiny míst B činovného státních zaměstnanců, t. 2171.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

na přeřazení obce Proseče n. N. do vyšší skupiny míst činovného státních zaměstnanců, t. 2217.

198, 23. V. 1929; 12, VIII.

na zařadění obce Dalovice do vyšší skupiny míst činovného státních zaměstnanců, t. 2218.

198, 23. V. 1929; 12, VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (t. 752) k § 13.

71, 30. III. 1927; 441, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o délce presenční služby vojenské (t. 868) k § 1.

71, 30. III. 1927; 443, IV.

pozměňov. a doplňov. návrh k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894) k § 3 a § 5.

71, 30. III. 1927; 444-5, IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954) k §§ 4 a 5.

72, 31. III. 1927; 520, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) k § 1.

131, 10. II. 1928; 30, V.

2 formální návrhy k osnově zákona o délce presenční služby vojenské (t. 868) na přechod k dennímu pořadu a vrácení osnovy výb. br.

71, 30. III. 1927; 442-3, IV.

aby osnova zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954) byla též přikázána výb. soc.-pol.

72, 31. III. 1927; 519, IV.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 156 (im. K. Kreibicha)

26, 1. VI. 1926; 1336, II.

im. výb. zpr. t. 166 (im. B. Jílka)

47, 17. XI. 1926; 299, III.

im. výb. zpr. t. 171 (im. A. Můni)

48, 18. XI. 1926; 332, III.

im. výb. zpr. t. 665 (im. V. Bolena)

57, 10. XII. 1926; 1376, III.

im. výb. zpr. t. 668 (im. H. Krebse)

57, 10. XII. 1926; 1377, III.

im. výb. zpr. t. 689 (im. E. Hirschla)

57, 10. XII. 1926; 1378, III.

br. výb. zpr. t. 761 (zákon o úpravě rozpočtu vojenské správy)

58, 15. XII. 1926; 1449, III.

doslov 1458, III.

vyjádření o resolucích 60, 16. XII. 1926; 1568, III.

im. výb. zpr. t. 667 (im. H. Krebse)

74, 7. IV. 1927; 652, IV.

im. výb. zpr. t. 910 (im. M. Kršiaka)

126, 31. I. 1928; 29, V.

Řeč v rozpravě:

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894)

71, 30. III. 1927; 433, IV.

o zákonu o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954)

72, 31. III. 1927; 514, IV.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452)

131, 10. II. 1928; 10, V.

o vládním prohlášení předsedy vlády a min. národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 38, VIII.

Věcná poznámka:

za rozpravy o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927, v níž polemisuje s posl. Stříbrným o svém poměru ku gen. Gajdovi.

45, 20. X. 1926; 217, III.

Interpelace:

naléhavá, o národní nesnášenlivosti Němců v Československé republice a ztýrání říd. učitele Jos. Jireše z Chotyně zaměstnanci saské dráhy.

206, 14. VI. 1929; 5, VIII.

o nezákonném jednání řím.-kat. faráře Josefa Blaschka v Modrém Kameni na Slovensku, t. 930/II.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1217/XII.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o odpisu daní firmě Herrmann Müller v Hrádku n. Nisou, t. 1032/IX.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1217/XI.

102, 25. X. 1927; 16, V.

že se nezapočítávají legionářská léta do skutečné služby u četnictva, t. 1836/VI.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2123/III.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o přeřazení města Mnichova Hradiště do skupiny míst B činovného státních zaměstnanců, t. 2161/II.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

Dotazy:

o sebevraždách v dělostřeleckém pluku v Liberci.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Brně (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.).

43, 15. X. 1926; 67, III.

zpr. t. 1636; zprav. J. Koudelka;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 17, VI.

kraj. s. v Ml. Boleslavi (přečin proti bezpečnosti cti podle § 492 tr. z. ca Rudolf Gajda)

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1517; zprav. dr Daněk;

nevydán 154, 13. VII. 1928; 14, VI.ISP (příhlásit)