Josef David

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DAVID Josef

IV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. bran., inkompatib. (náhr.) a rozp.

Návrh iniciativní:

na zařazení města Jilemnice do skupiny míst B činovného stát. zaměstnanců, t. 1076.

118, 7. V. 1931; 8.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 2492 (zákon, jímž se mění některá ustanovení branného zákona)

317, 20. II. 1934; 7, doslov 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 54.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 8.

k zákonu o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob s nimi co do náležitosti na roveň postavených, jakož i o zaopatření délesloužících (t. 1748).

181, 3. V. 1932; 28.

k zákonu o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 2674); činí k zák. prohlášení jako předseda bran. výb.

335, 21. VI. 1934; 16.

k zák. o délce presenční služby (t. 2778); činí jménem vládních koaličních stran a stran státotvorné oposice prohlášení k zákonu proti vývodům komunist. posl. Dvořáka.

353, 5. XII. 1934; 12.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o změnách řádu volení v obcích (t. 2305), v níž polemisuje s tvrzením posl. Knirsche o počtu vězňů v koncentračních táborech v Německu a o chování německé vlády k lužickým Srbům.

287, 27. VI. 1933; 30.

Interpelace:

o stavbě nové budovy pro stát. gymnasium v Ml. Boleslavi,

t. 14/XI. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 420/XVI. 48, 15. V. 1930; 68.

o stavbě dráhy z Mnichova Hradiště přes Č. Dub do Křížan u Liberce a odbočky této dráhy z Č. Dubu do Hodkovic,

t. 27/IV. 9, 16. I. 1930; 5.

odpov. t. 342/X. 43, 24, IV. 1930; 5.

o hromadné výpovědi dělnictva z naturálních bytů firmy Josef Riedl v Röhrsdorfě,

t. 1579/XIII. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1931/III. 207, 20. X. 1932; 8.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Sevluši (přečin urážky na cti podle § 3, odst. II, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

16, 17. II. 1930; 14.

zpr. t. 965; zprav. J. Pekárek; nevydán

119, 8. V. 1931; 26-7.

okr. tr. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.)

116, 23. IV. 1931; 12.

žádost odvolána

264, 25. IV. 1933; 4.ISP (příhlásit)