Josef David

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DAVID Josef

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Zvolen definitivně předsedou ústavodárného Národního shromáždění dne 18. VII. 1946 po provisorně zvoleném předsedovi Ant. Zápotockém.

8, 18. VII. 1946; 6.

Projev:

po zvolení předsedou ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 7.

k 10. výročí vzbouření fašistů ve Španělsku proti republikánské vládě a protestuje proti Francovu režimu.

8, 18. VII. 1946; 9.

k závěru jednání o dvouletém hospodářském plánu a k 28. říjnu 1946.

18, 25. X. 1946; 36.

o závěru prací ÚNS v r. 1946 s přáním vánočních svátků.

32, 20. XII. 1946; 52.

o zájezdu delegace ÚNS do Sovětského svazu.

35, 12. II. 1947; 3.

k 97. výročí narozenin presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka.

40, 7. III. 1947; 3.

k velikonoční slavnosti Čs. Červeného kříže.

46, 2. IV. 1947; 22.

k 63. narozeninám presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše

54, 28. V. 1947; 3.

o zájezdu čs. parlamentní delegace do Velké Britannie a jeho významu pro Československou republiku.

56, 10. VI. 1947; 4.

při ukončení předprázdninové schůze ÚNS.

67, 11. VII. 1947; 124.

k 10. výročí úmrtí presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka.

69, 12. IX. 1947; 3.

k státnímu svátku 28. října.

79, 24. X. 1947; 3.

k 30. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v SSSR.

82, 31. X. 1947; 3.

k nově zavedeným dotazovým dnům v plenu ÚNS.

83, 25. XI. 1947; 3.

o závěru prací ÚNS v r. 1947 s přáním vánočních svátků a nového roku.

89, 18. XII. 1947; 51.

k úmrtí indického státníka Mahatmy Gandhiho.

92, 3. II. 1948; 3.

o činnosti ústavodárného Národního shromáždění od 18. VI. 1946 do 9. V. 1948.

113, 8. V. 1948; 37.

k hlasování o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

114, 9. V. 1948; 2.

Posmrtná vzpomínka:

min. Dr. A. Vošahlíkovi. 9, 12. IX. 1946; 3.

posl. M. Turkové. 84, 10. XII. 1947; 3.

posl. F. Langrovi. 90, 21. I. 1948; 3.

Sděluje:

vítá členy Nejvyššího sovětu SSSR, kteří se dostavili na schůzi.

18, 25. X. 1946; 34.

pozdravy předsedy polské vlády a polského parlamentu, jež mu při své návštěvě přednesl předseda polské vlády Cyrankiewicz.

64, 3. VII. 1947; 27.

Dopisy:

předsednictvu Slovenské národní rady, v němž děkuje za telegram, zaslaný mu z prvé schůze Slovenské národní rady.

9, 12. IX. 1946; 7.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návr. smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií, podepsané v Bělehradě dne 9. V. 1946 (t. 19).

7, 17. VII. 1946; 7.

Odpovědi na dotazy podle § 70 j. ř.

na dotaz posl. Dr. Hodži o sporné věci vydané tiskové zprávy o schůzi verifikačního výboru z 20. V. 1947; odpovídá zároveň v téže věci za posl. V. Davida. Odpověď prozatímní.

56, 10. VI. 1947; 4.

Odpověď v téže věci po vyšetření.

67, 11. VII. 1947; 123.ISP (příhlásit)