Josef David

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DAVID Josef

legion. posl.

ČS

Volba verifikována 86, 18. X. 1921; 3. IV.

Slib vykonal 69, 24. VI. 1921; 180. III.

Byl členem výb. bran. - socialisač. - soc.-pol. - ústav.-práv. - vyšetřov. a zeměd.

Návrhy:

aby byla udělena posl. inž. Kallinovi důtka podle § 51 jedn. ř. pro urážlivý výrok učiněný ve 147, schůzi.

150, 21. VI. 1922; 1187. V.

Resoluce:

k osnově zák. o požadování doprav prostředků pro účely vojen. (zpr. t. 4471), týkající se úpravy povolávání koní.

251, 28. III. 1924; 210. IX.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 4117 (úprava služebních požitků čsl. vojska a propočítání služební doby dle vzoru tát. zaměstnanců).

207, 4. V. 1923; 298. VII.

bran. výb. zpr. t. 4483 (změna §§ 25 zákonů o ubytování vojska).

256, 4. IV. 1924; 277, 282. IX.

bran. výb. zpr. t. 5057 (připojení vojenské nemocnice v Praze-II ku Všeobecné nemocnici a zřízení Masarykovy nemocnice v Praze).

324, 5. III. 1925; 1244, 1252. X.

Řeč v rozpravě:

o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání trafik, kantin atd. (zpr. t. 2481).

84, 6. VIII. 1921; 1165. III.

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

104, 6. XII. 1921; 1403. IV.

o projednávání vlastního návrhu na udělení důtky inž. Kallinovi za urážlivý výrok učiněný ve 147. schůzi.

150, 21. VI. 1922; 1189. V.

o naléh. interp. A. Hlinky o demolování "Slováka" a "Ľud. Novin" (t. 3584), v níž stanoví poměr legionářů k čsl. státu.

150, 21. VI. 1922; 1207. V.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

171, 22. XI. 1922; 776. VI.

o zákonu, jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880).

176, 5. XII. 1922; 1461. VI.

o zákonu o vojenském kázeňském právu (zpr. t. 4135).

210, 11. V. 1923; 337. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.); obírá se poměry legionářů.

236, 30. XI. 1923; 1126. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hosp.).

306, 26. XI. 1924; 613. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.).

369, 2. X. 1925; 997. XI.

Interpelace:

o důvěrném rozkazu velitele čs. 10. pěší divise,

t. 2615. 74, 19. VII. 1921; 576. III.

odpov. t. 3035. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o bezdůvodném surovém věznění a zadržování čsl. příslušníků v Rusku,

t. 2777. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/II. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o obchodování minerálními oleji a udílení koncesí pro těžbu jejich na Slovensku a v Podkarpatské Rusi,

t. 2871. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

o nepřípustné praksi jazykového zákona,

t. 3181/I. 103. 2. XII. 1921; 1360. IV.

ve věci zavraždění správce čsl. finanční stanice v Hyme Jana Sedláčka, maďarskou pohraniční hlídkou,

t. 4085/XI. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4593/II. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

Dotazy:

o potrestání četníků pro sbírky na Akční fond výkonného četnictva.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

ve věci zavedeného vyšetřování stran výnosu ministerstva vnitra o názvu "Sudetendeutschland".

293, 25. IX. 1924; 2124. IX.

odpov. 307, 27. XI. 1924; 696. X.

o restrikci zaměstnanců prováděné ministerstvem financí.

360, 15. VII. 1925; 535. XI.

v záležitosti nátlaku na členy obecních a městských zastupitelstev, by se vzdali svých funkcí.

370, 5. X. 1925; 1127. XI.ISP (příhlásit)