Františka Zeminová

Narozena: v roce 1882
Zemřela: v roce 1962

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZEMINOVÁ Františka

I B. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonala 1, 12. XII. 1929; 18.

Byla členem výb. stál. - úsp. kom. (náhr.) a zásob.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona na úpravu služebních poměrů domácích zaměstnanců a na zrušení čeledních řádů, t. 43.

9, 16. I. 1930; 7.

na vydání zákona, kterým se upravují dávkové povinnosti, plynoucí z patronátu neb jiného obdobného závazku obecního, t. 52.

9, 16. I. 1930; 7.

na vydání zákona o státním dozoru na kartely a soukromé monopoly, t. 53.

9, 16. I. 1930; 33.

na novelisaci zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 65 Sb. z., o svátcích a památných dnech republiky Československé, t. 105.

9, 16. I. 1930; 33.

aby byl vydán zákon o zřízení "Státního hospodářského úřadu republiky Československé", t. 106.

9, 16. I. 1930; 33.

na přijímání právniček do všech oborů státní konceptní služby, t. 107.

10, 23. I. 1930; 6.

na vydání zákona o zásluhách T. G. Masaryka, t. 211.

18, 19. II. 1930; 88.

na zřízení vyšetřovacího výboru, t. 967.

106, 19. II. 1931; 6.

aby byl bezodkladně předložen zákon o rekultivaci pozemků, zpustošených dolováním, t. 1679.

174, 7. IV. 1932; 5.

na doplnění § 21 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním, t. 2032.

214, 8. XI. 1932; 3.

Návrhy pozměňovací:

k t. 294. 33, 21. III. 1930; 14.

k t. 495. 59, 6. VI. 1930; 42.

k t. 759. 78, 5. XI. 1930; 49.

k t. 790. 82, 20. XI. 1930; 72-4.

k t. 1317. 136, 3. VII. 1931; 11.

k t. 1339. 139, 10. VII. 1931; 8.

k t. 1346. 141, 11. VII. 1931; 34.

k t. 2148. 247, 10. II. 1933; 39.

Návrh resoluční:

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 32.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

18, 19. II. 1930; 82.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

82, 20. XI. 1930; 61.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; reaguje na řeč dr Kramáře, v níž se nepříznivě vyjádřil o "Masarykových domech" v Krči.

104, 12. II. 1931; 56.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 58.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; odpovídá též na výtky posl. Hlinky, učiněné sen. V. Klofáčovi.

213, 4. XI. 1932; 38.

o zákonu kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. XI. 1929, č. 166 Sb. z., o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové (t. 2485) a o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 15. II. 1934; mluví též o krvavém povstání rakouského dělnictva.

316, 16. II. 1934; 14.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 53.

Věcná poznámka:

za rozpravy státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), v níž jménem klubu národně sociálních poslanců činí prohlášení o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

147, 25. XI. 1931; 79.

Interpelace:

pro soustavné porušování rovnoprávnosti žen, Ústavním zákonem slavnostně zaručeném,

t. 209/XXI. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 491/XXII. 62, 13. VI. 1930; 5.

o neudržitelné drahotě nejdůležitějších potřeb obyvatelstva,

t. 705/XII. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 1450/XV. 145, 24. XI. 1931; 15.

o opakujících se strašlivých katastrofách v továrnách, vyrábějících výbušné a hořlavé látky a o nedostatečné ochraně života a zdraví dělnic,

t. 747/II. 78, 5. XI. 1930; 4.

o zrušení dávky ze zábav pro podniky sportovní a tělovýchovné,

t. 822/III. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1158/II. 124, 2. VI. 1931; 6.

o zlevnění dlouhodobého úvěru hypotékárního,

t. 938/VIII. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 1437/XII. 145, 24. XI. 1931; 14.

o zvýšené ochraně a podpoře trampského hnutí v našem státě,

t. 1045/XII. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1395/XI. 142, 14. X. 1934; 14.

o neoprávněné spekulaci s cenami žita a zdražování chleba a mouky v době poslední,

t. 1130/II. 124, 2. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1395/I. 142, 14. X. 1931; 13.

o vydání kartelového zákona,

t. 1447/I. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 2347/XVI. 293, 17. X. 1933; 9.

o poměrech v Podkarpatské Rusi,

t. 1668/VIII. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1990/II. 210, 25. X. 1932; 3.

o projevu pražského arcibiskupa pana dr Karla Kašpara o civilním manželském sňatku,

t. 1668/XIV. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2012/V. 211, 3. XI. 1932; 4.

o nesprávném zasahování státní autority a administrativy do sociálních sporů dělnictva v továrnách Walter v Jinonicích a Podhajský v Hostivaři,

t. 2011/XIV. 215, 9. XI. 1932; 49.

jednání vlády s kartelem cukrovarnickým a vydávání cukru rodinám nezaměstnaných za cenu vývozní,

t. 2426/I. 309, 14. XII. 1933; 3.

odpov. t. 2521/VI. 323, 24. IV. 1934; 8.

o provádění kartelového zákona,

t. 2508/VII. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2670/III. 337, 27. VI. 1934; 3.

o dělnicích na výpomoc - uklizečkách - v obvodu čsl. správy železniční,

t. 2852/IX. 365, 26. III. 1935; 5.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

v němž se dovolává zprávy "Nedělního Listu" ze dne 17. ledna t. r., podle které posl. Stříbrný v pátek zakročil u presidia sněmovny, aby bylo urychleno trestní vyšetřování, vedené proti němu pro zneužití úřední moci, a na základě toho se táže, komu intervence posl. Stříbrného byla adresována, jak byla vyřízena, a zda měla positivní výsledek uvedený v "Nedělním Listu".

Odpov. předsedy posl. sněmovny.

165, 22. I. 1932; 49.

Žádost ve věcech imunity:

žádost posl. Hlinky, aby proti posl. Zeminové zakročeno bylo podle § 51 jedn. řádu pro urážlivý výrok, jehož proti němu použila ve své řeči v dnešní schůzi posl. sněmovny.

213, 4. XI. 1932; 72.

důtka neudělena.

215, 9. XI. 1932; 49.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spácháný tiskem)

343, 25. X. 1934; 23.

Volána k pořádku:

356, 13. XII. 1934; 32.ISP (příhlásit)