Františka Zeminová

Narozena: v roce 1882
Zemřela: v roce 1962

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZEMINOVÁ Františka

I. B voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byla členem výb. stál. a zdrav.

Stala se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydán zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Nár. shrom. na rok 1936, t. 225.

21, 11. XII. 1935; 78.

na vydání zákona o zřízení státní hospodářské rady, t. 255.

25, 21. I. 1936; 9.

na zřízení Zemských fondů pro podporu chudých rodiček a matek, t. 303.

29, 27. II. 1936; 4.

Prohlášení:

jménem všech poslankyň koalovaných stran za rozpravy o stát. závěrečném účtu republiky Československé za r. 1935 (t. 788) vítá zástupkyně anglických žen, posl. vévodkyni z Atholu, posl. Rathbone a lady Layton, vůdkyni anglických žen. korporací, které jsou návštěvou v Československu.

80, 18. II. 1937; 25.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XI. 1935; 6.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 13.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 47.

Interpelace:

o neprovádění a sabotování kartelového zákona,

t. 8/XI. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/XIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci nutného zvýšení obrany obyvatelstva před rostoucí zločinností jakož i zvýšení obrany četnických životů při výkonu služby,

t. 133/X. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 353/III. 32, 17. III. 1936; 5.

ve věci vydání zákona, upravujícího právní a existenční poměry porodních asistentek,

t. 268/XIV. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 487/VII. 52, 10. VI. 1936; 20.

o nevhodných nebo předražených úředních místnostech v domech nájemních,

t. 683/XVI. 72, 10. XII. 1936; 4.

zatímní odpov. t. 863/VI. 96, 27. IV. 1937; 25.ISP (příhlásit)