Františka Zeminová

Narozena: v roce 1882
Zemřela: v roce 1962

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZEMINOVÁ Františka

NS

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 27. X. 1945, č. 124 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních, t. 121.

23, 22. I. 1946; 3.

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé,

t. 206. 34, 27. II. 1946; 3.

na vydání zákona o poskytnutí pohraničního přídavku,

t. 329. 45, 9. IV. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zrušuje Exportní ústav československý, t. 97; mluví též o zahraničních událostech a o pokusech reakce uvnitř státu, dále o Veletržním paláci v Praze, o počtu stát. zaměstnanců v ČSR.

21, 15. I. 1946; 5.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí

39, 8. III. 1946; 26.

o zákonu o stavební obnově (t. 363) a o návrhu na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi (t. 366).

48, 12. IV. 1946; 32.

Interpelace:

ve věci majetku býv. řádu německých rytířů,

t. 10. 9, 21. XI. 1945; 2.

odpov. t. 199. 34, 27. II. 1946; 2.

ve věci organisace sociální péče o mládež,

t. 11. 9, 21. XI. 1945; 2.

odpov. t. 201. 34, 27. II. 1946; 3.

ve věci "Macierze Szkolne" na Těšínsku,

t. 18. 11, 28. XI. 1945; 2.

odpov. t. 215. 35, 28. II. 1946; 37.

ve věci nacisty násilně vyklizených a poškozených obcí okresu rokycanského,

t. 50. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 263. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci znovu vybudování 62 obcí okresů benešovského, sedlčanského a jílovského, vyklizených nacisty během války a silně poškozených okupanty,

t. 82. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 348. 49, 7. V. 1946; 13.

o výsledku vyšetřování o příčinách požáru ve filmových atelierech v Hostivaři,

t. 89. 19, 9. I. 1946; 3.

odpov. t. 352. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci použití dekretu presidenta republiky č. 38/45 Sb., o přísném trestání drancování,

t. 140. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 412. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci zabrání dívčí studentské koleje v Praze I., Hradební 7,

t. 141. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 388. 49, 7. V. 1946; 14.

a pomoci povodní postiženým zemědělcům a ostatním obyvatelům v povodí Labe, Jizery, Cidliny, Bystřice a Orlice,

t. 167. 30, 14. II. 1946; 4.

odpov. t. 396. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci četných závad a vážných nedostatků v zařízení Zemské porodnice v Praze a obou porodnických klinik tamtéž,

t. 170. 31, 19. II. 1946; 3.

odpov. t. 461., rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci četných stížností pracujících žen na nevyhovující uzavírací hodiny v obchodech, zejména potravinářských,

t. 222. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 414. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci nesociálního a protidemokratického postupu vůči provdaným úřednicím Zemské banky pro Čechy a Ústřední banky spořitelen v Čechách a na Moravě,

t. 236. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci pořádkové služby SNB,

t. 246. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci Národního musea,

t. 247. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naší státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)