Antonín Zápotocký

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZÁPOTOCKÝ Antonín

(ÚRO) KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednotné odborové organisaci, t. 249.

40, 26. III. 1946; 4.

na vydání zákona o zvlášt. služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců, t. 355.

46, 10. IV. 1946; 43.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

8, 15. XI. 1945; 9.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a někt. aktuálních problémech justičních.

35, 28. II. 1946; 9.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301) a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946; mluví též o propuštění v. fin. rady A. Chvojky z berní správy Praha II.

40, 26. III. 1946; 21.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimoř. lidovém soudnictví a někt. aktuál. problémech justičních, v níž odpovídá na řeč posl. Dr. Hřebíka o případu J. Zloského, býv. starosty obce Kyje u Prahy a vytýká Dr. Hřebíkovi, že obhajuje kolaboranty.

35, 28. II. 1946; 23.ISP (příhlásit)