Antonín Zápotocký

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZÁPOTOCKÝ Antonín

KSČ

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 3.

Volba verifikována 21, 22 XII. 1948; 5.

Jmenován předsedou vlády 15. VI. 1948.

6, 17. VI. 1948; 3.

Zvolen presidentem republiky 21. III. 1953, pozbyl mandátu.

72, 21. III. 1953; 7.

Jeho nástupce Adolf Kořínek.ISP (příhlásit)