Antonín Zápotocký

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZÁPOTOCKÝ Antonín

I. B voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol. a stál.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o všeobecné státní podpoře nezaměstnaných na účet zbohatlíků, t. 61.

8, 5. XI. 1935; 16.

na vydání zákona ze dne 15. III. 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních, t. 183.

18, 7. XII. 1935; 31.

na vydání zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z. a n. o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných ve znění zákona ze dne 5. VI. 1930, č. 74 Sb. z. a n. a vlád. nař. ze dne 29. VII. 1933, č. 161 Sb. z. a n., t. 209.

20, 10. XII. 1935; 82.

na vydání zákona o zaměstnavatelské dávce na péčí o nezaměstnané, t. 849.

88, 31. III. 1937; 4.

na změnu a doplnění zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a staří ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 18. XI. 1928, č. 184 Sb. z. a n. a vládních nařízení ze dne 15. V. 1934, č. 112 Sb. z. a n. a ze dne 11. VII. 1934, č. 143 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky ministra soc. péče ze dne 25. VII. 1934, č. 189 Sb. z. a n., t. 981.

105, 15. VI. 1937; 3.

na vydání zákona o povinném zprostředkování práce, t. 1102.

115, 15. XI. 1937; 3.

na prodloužení platnosti zákona ze dne 21. XII. 1937, č. 258 Sb. z. a n., o hromadných smlouvách pracovních, t. 1435.

156, 13. XII. 1938; 5.

na vydání zákona na ochranu zaměstnanců před propuštěním z práce a zákazu propouštění zaměstnanců z velkých závodů, t. 1436.

156, 13. XII. 1938; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 238. 24, 20, XII. 1935; 32.

k t. 264. 25, 21. I. 1936; 22.

Návrhy doplňovací:

k t. 150. 22, 12. XII. 1935; 26, 27.

k t. 237. 23, 19. XII. 1935; 26.

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 30.

Návrhy resoluční:

k t. 109. 15, 4. XII. 1935; 18.

k t. 150. 22, 12. XII. 1935; 37.

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 33.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 15.

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

22, 12. XII. 1935; 13.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364); mluví též o nezaměstnanosti.

34, 20. III. 1936; 31.

o zákonu o nové úpravě československo měny (t. 635) a o prohlášení ministra financí dr Kalfuse ze dne 7. X. 1936.

61, 8. X. 1936; 7.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 61.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 43.

o zákonu o převzetí akcií Čsl. akc. plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank (t. 1315).

147, 26. IV. 1938; 22.

o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 1938 a o úst. zákonu o změně ústavy republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací (t. 1438).

157, 14. XII. 1938; 9.

Interpelace:

ve věci protizákonného postupu policejního komisaře dr Berana,

t. 1039/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/II. 129, 27. I. 1938; 8.

ve věci konfiskace časopisu "Odborové rozhledy",

t. 1287/VIII. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1350/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)