Antonín Zápotocký

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZÁPOTOCKÝ Antonín

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., stál. a úst.-práv.

Zvolen provisorně předsedou ústavodárného Národního shromáždění

1, 18. VI. 1946; 16.

Zproštěn funkce předsedy ÚNS 18. VII. 1946.

8, 18. VII. 1946; 7.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Proslov:

po zvolení předsedou ústavodárného Národního shromáždění.

1, 18. VI. 1946; 16.

při zahájení schůze ÚNS ve Vladislavském sále na Hradě pražském.

2, 19. VI. 1946; 2.

k nově zvolenému presidentu Dr Ed. Benešovi před a po vykonání slibu na ústavu.

2, 19. VI. 1946; 4 a 5.

po zproštění úřadu předsedy ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 6.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o prozatímní úpravě zkoušek na právnických fakultách, t. 414.

36, 13. II. 1947; 24.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 423.

38, 5. III. 1947; 23.

na změnu a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích pro případ nemoci, t. 424.

38, 5. III. 1947; 23.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 451.

41, 19. III. 1947; 52.

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 30. I. 1920, č. 82 Sb., o úpravě právních poměrů domovníků a nahrazuje zákonem novým, t. 878.

84, 10. XII. 1947; 19.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 185

(zákon o dvouletém hospodářském plánu).

17, 24. X. 1946; 3.

doslov. 18, 25. X. 1946; 34.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků (t. 496).

45, 1. IV. 1947; 35.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

85, 11. XII. 1947; 38.ISP (příhlásit)