Alois Petr

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1951

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETR Alois

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol. a vnitř. bezp.

Zvolen provisorně místopředsedou Prozatímního Národního shromáždění a vykonal slib místopředsednický.

1, 28. X. 1945; 18.

Zvolen definitivně místopředsedou Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Návrhy resoluční:

k t. 30-34. 15, 13. XII. 1945; 27.ISP (příhlásit)