Alois Petr

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1951

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETR Alois

VIII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. soc.-pol. a zdrav.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci občanům postiženým živelní pohromou v obcích okresů Přeštice, Rokycany, Blovice, Domažlice, Plzeň, t. 1104.

88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

na poskytnutí pomoci z prostředků státních požárem poškozeným občanům ve Věšíně, polit. okres Blatná, t. 1785.

161, 18. IX. 1928; 3, VI.

4 pozměň. návrhy k osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955)

180, 19. XII. 1928; 62-73, VII.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1384 (zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců).

118, 15. XII. 1927; 5, doslov 31, V.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1955 (zákon o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách).

179, 19. XII. 1928; 3, VII.

doslov 181, 20. XII. 1928; 7, VII.

opravy chyb a vyjádření o resolucích 34, VII.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2091 (zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. III. 1928, č. 44 Sb. z., o ochraně nájemníků).

187, 6. III. 1929; 26, VII.

doslov 188, 7. III. 1929; 29, VII.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2090 (zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. III. 1928, č. 45 Sb. z., o odkladu exekučního vyklizení místností).

187, 6. III. 1929; 33, VII.

doslov 188, 7. III. 1929; 30, VII.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2189 (zákon o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy), při druhém čtení; oprava tisk. chyb a vyjádření o resolucích.

208, 19. VI. 1929; 38, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

162, 19. IX. 1928; 52, VI.

Dotazy:

o výměře cestovného duchovnímu správci v Prádle.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o stranickém rozdělení nouzové podpory živelní pohromou postižených v Čimicích a Žichovicích.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o úpravě nádraží a stavbě domu pro železniční zaměstnance v Roudnici n. L.

54, 26. XI. 1926; 1009, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o činnosti řídícího učitele Petra Plase v Dlažově.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.ISP (příhlásit)