Alois Petr

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1951

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETR Alois

VIII. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 3, 19. VI. 1935; 42.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. soc.-pol., techn.-doprav. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se opět mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu z 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a. o přímých daních, t. 148.

15, 4. XII. 1935; 9.

na vydání zákona o zadávání veřejných dodávek a prací, t. 234.

22, 12. XII. 1935; 51.

na vydání zákona o Státní radě hospodářské v Praze, t. 248.

25, 21. I. 1936; 9.

na novelisaci zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 18. XI. 1928, č. 184 Sb. z a n. a vládních nařízení ze dne 15. VI. 1934, č. 112 Sb. z. a n. a ze dne. 11. VII. 1934, č. 143 Sb. z. a n., ve znění vyhlášeném dne 25. VII. 1934, č. 189 Sb. z. a n., t. 280.

27, 18. II. 1936; 6.

na novelisaci zákona ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z. a n. o svátcích a památných dnech republiky Československé, t. 16.

29, 27. II. 1936; 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených okresních zřízenců a cestářů, t. 484.

49, 4. VI. 1936; 4.

na vydání zákona o obchodních cestujících, zástupcích nebo jednatelích a jiných osobách v podobném postavení, t. 467.

21, 9. VI. 1936; 3.

aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům poběžovického soudního okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 985.

105, 15. VI. 1937; 3.

na pomoc postiženým živelní pohromou na českém západě, t. 1006.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh resoluční:

k t. 511. 53, 6. VI. 1936; 32.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1189

(zákon o úpravě stát. příplatku k podpoře nezaměstnaných).

128, 17. XII. 1937; 9, doslov 53.

Řeč v rozpravě:

o stát m rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

10, 10. XII. 1935; 21.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud trest. v Praze (přestupek podle § 431 tr. z.).

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 217; zprav. dr Dufek; vydán.

26, 23. I. 1936; 30.

okr. soud trest. v Praze (přestupek podle § 431 tr. z.).

27, 18. II. 1936; 6.

zpr. t. 644; zprav. dr Neuman; nevydán.

77, 22. I. 1937; 9.

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle § 97 patentního zákona).

33, 19. III. 1936; 3.

zpr. t. 412; zprav. dr Hula; nevydán.

48, 27. V. 1936; 39.ISP (příhlásit)