Alois Petr

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1951

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETR Alois

VIII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. im. a soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z., o svátcích a památných dnech republiky Československé, t. 162.

16, 17. II. 1930; 7.

na změnu zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z., o úsporných opatřeních ve veřejné správě, t. 192.

16, 17. II. 1930; 7.

aby byl vydán zákon upravující pracovní a služební poměry soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, t. 140.

22, 22. II. 1930; 59.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 21. II. 1929, č. 26 Sb. z., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, t. 241.

28, 11. III. 1930; 7.

na změnu ustanovení § 82 živn. řádu ze dne 20. prosince 1859, č. 227 ř. z., t. 848.

97, 27. I. 1931; 13.

aby byl vydán zákon o nemocenském pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, t. 871.

97, 27. I. 1931;. 13.

na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům v obci Bílově, okres Kralovice u Plzně, t. 1290.

133, 1. VII. 1931; 6.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okresu klatovském, t. 1894.

199, 30. VI. 1932; 3.

na vydání zákona o Státní radě hospodářské v Praze, t. 2855.

364, 21. III. 1935; 41.

na vydání zákona o zadávání veřejných dodávek a prací t. 2876.

368, 2. IV. 1935; 5.

na vydání zákona o hromadných smlouvách pracovních a mzdových komisích, t. 2892.

368, 2. IV. 1935; 5.

Návrhy resoluční:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

k t. 1215. 132, 26. VI. 1931; 70.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 116 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku 1, příloha C), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z., o odkladu exekučního vyklizení místností)

10, 23. I. 1930; 10, doslov 22.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 66.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných (t. 391).

45, 2. V. 1930; 8.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 5.

o zákonu o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215).

131, 25. VI. 1931; 4.

Interpelace:

o volbách správních orgánů Všeobecného pensijního ústavu a pojišťovacích soudů pro pensijní pojištění,

t. 769/XIII.

odpov. t. 1692/IV. 177, 21. IV. 1932; 4.

ve věci nemocenského pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách,

t. 2818/VI. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Praze (přestupek podle § 431 tr. z.)

226, 13. XII. 1932; 5.

zpr. t. 2510; zprav. dr Moudrý; nevydán

329, 5. VI. 1934; 31.

okr. tr. s. v Praze (přestupek podle § 431 tr. z.)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2985; zprav. dr Mareš; nevydán

373, 12. IV. 1935; 34-35.

okr. tr. s. v Praze (přestupek podle § 431 r. z.

360, 5. III. 1935; 9.ISP (příhlásit)