Alois Petr

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1951

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETR Alois

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 14.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp. a soc.-pol.

Zvolen provisorně místopředsedou ústavodárného Národního shromáždění a vykonal slib místopředsednický.

1, 18. VI. 1946; 18.

Zvolen definitivně místopředsedou ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 8.

Jmenován ministrem dopravy 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Vzdal se funkce místopředsedy ústavodárného Národního shromáždění.

98, 18. III. 1948; 5.

Projev:

k oslavám dvouletého výročí pražského povstání a k zahájení oslav 30. výročí trvání SSSR.

47, 6. V. 1947; 2.

Sdělení:

při projednávání vlád. návrhu t. 724 sděluje, že místopředseda klubu KSČ protestoval proti výrokům posl. inž. dr. Bendy proti posl. Tulovi. Vyslovuje politování, že v parlamentě se proti poslanci užívá takových výroků.

67, 1. VII. 1947; 116-120.

za rozpravy o prohlášení min. výživy Majera a min. zemědělství Ďuriše o zásobovací situaci sděluje, že oba ministři omlouvají svoji nepřítomnost pro účast na mimořádné schůzi vlády.

71, 17. IX. 1947; 9.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 10. III. 1948 o akčním programu vlády.

95, 11. III. 1948; 13.

Dotazy:

ve věci placení dědických poplatků z pozůstalostí vázanými vklady (D 45).

4, 28. III. 4947; 18.

odpov. 54, 28. V. 1947; 12.ISP (příhlásit)