František Langr

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LANGR František

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. soc.-pol. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na znárodnění Moravského Krasu, t. 217.

37, 6. III. 1946; 29.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 306

(zákon o pracovních poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů).

47, 11. IV. 1946; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu (t. 137); mluví též o student. demonstracích v Brně 6. II. 1946.

29, 13. II. 1946; 29.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946, v níž jménem klubu poslanců čs. strany nár. soc. odpovídá na prohlášení klubu komunistické strany ČSR z 13. II. 1946.

30, 14. II. 1946; 9.

Interpelace:

ve věci zřízení vysoké školy hudební v Brně,

t. 53. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 286. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci zvýšení kontingentu textilního zboží a obuvi válečnými událostmi těžce postiženému polit. okr. vyškovskému,

t. 54. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 264. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci pomoci brněnskému textilnímu průmyslu,

t. 87. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 209. 35, 28. IV. 1946; 37.

ve věci rychlé a účinné pomoci vystěhovalcům a obyvatelstvu z kraje nacisty těžce poškozeného, z obvodu vojenského výcvikového tábora a vojenské střelnice u Vyškova,

t. 202. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 460, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci daňového zatížení obchodů spravovaných národními správci,

t. 204. 34, 27. II. 1946; 2.

odpov. t. 466, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci Moravského kola spisovatelů a Družstva Moravského kola spisovatelů,

t. 226. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci uvolnění prodeje vína z jihomoravských vinařských okresů,

t. 254. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 464, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci uprchlých gestapáků z koncentračního tábora na Malé Klajdovce v Brně,

t. 307. 45, 9. IV. 1946; 5.ISP (příhlásit)