František Langr

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LANGR František

XI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. soc.-pol. a Stál. (náhr.)

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 7-8.

Návrh iniciativní:

na změnu zákona ze dne 3. XII. 1852, čís. 250 ř. z., t. 160.

16, 17. II. 1930; 7.

Návrh pozměňovací:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

Návrh resoluční:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 137 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku 1, příloha B), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z., o ochraně nájemníků)

10, 23. I. 1930; 9, doslov 22.

soc.-pol. výb. zpr. t. 303 (zákon, kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z., o ochraně nájemníků)

33, 21. III. 1930; 15, doslov 42.

soc.-pol. výb. zpr. t. 790 (zákon, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče)

81, 19. XI. 1930; 6.

doslov 82, 20. XI. 1930; 74, vyjádření o resol. 81.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1509 (zákon, kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče)

155, 14. XII. 1931; 7, doslov 23.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1543 (zákon, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče)

161, 18. XII. 1931; 4, doslov 45.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1875 (zákon, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče)

196, 21. VI. 1932; 4, doslov 30.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2001 (zákon, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče)

209, 24. X. 1932; 4.

doslov a vyjádření o resol.

210, 25. X. 1932; 30, 31.

soc. pol. výb. zpr. t. 2208 (zákon, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče)

262, 28. III. 1933; 3, doslov 30.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2451 (zákon, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče)

310, 19. XII. 1933; 12, doslov 25.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2493 (zákon, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče)

318, 21. II. 1934; 4 doslov 32, oprava chyb 33.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 30.ISP (příhlásit)