František Langr

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LANGR František

XI. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. soc. pol. a ústav. práv.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib místopředsednický

1, 18. VI. 1935; 17-18.

Zvolen definitivně místopředsedou poslanecké sněmovny

10, 6. XI. 1935; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 363

(zákon o stavebním ruchu.)

33, 19. III. 1936; 20.

doslov 34, 20. III. 1936; 37, 42.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1167

(zákon, kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 26. III. 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu).

124, 13. XII. 1937; 6, doslov 12, vyjádření o resolucích 14.ISP (příhlásit)