František Langr

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LANGR František

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. stál., úst.-práv. a úst.

Zvolen provisorně místopředsedou ústavodárného Národního shromáždění a vykonal slib místopředsednický.

1, 18. VI. 1946; 18.

Zproštěn funkce místopředsedy 18. VII. 1946.

Zemřel 6. ledna 1948; nástupce Bouchal Adolf Ing.

90, 21. I. 1948; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění, t. 537.

49, 7. V. 1947; 11.

Návrhy pozměňovací:

k t. 24. 8, 18. VII. 1946; 50.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dvouletém hospodářském plánu (t. 185).

18, 25. X. 1946; 31.

o prohlášení min. spravedlnosti dr P. Drtiny z 29. V. 1947 o činnosti a výsledcích retribučního soudnictví.

56, 10. VI. 1947; 9.

Věcná poznámka:

jménem klubu poslanců čs. strany národně socialistické k volbě předsedy ÚNS, v níž navrhuje, aby předsedou ÚNS zvolen byl Josef David.

1, 18. VI. 1946; 15.

Naléhavá interpelace:

ve věci náhrady škod, odškodnění nebo vrácení domovního majetku zanechaného na Podkarpatské Rusi a Slovensku.

t. 280. 32, 20. XII. 1946; 53.

odpov. t. 321. 33, 29. I. 1947; 17.

Interpelace:

o finančních důsledcích znárodnění komunálních energetických podniků pro národní výbory,

t. 469. 44, 28. III. 1947; 18.

odpov. (netištěna) 83, 25. XI. 1947; 34.

ve věci restaurace kulturně a historicky cenných hradů a zámků,

t. 729. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna) 84, 10. XII. 1947; 22.ISP (příhlásit)