František Langr

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LANGR František

XI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - socialisač. -¨soc. pol. a zeměd.

Návrhy:

na odloučení soudního okresu Velká Byteš na Moravě od župy jihlavské a přidělení k župě brněnské, t. 896.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na prodloužení omezení práva stěhovacího, t. 3214.

102, 2. XII. 1921; 1335. IV.

na vydání zákona o stavebním ruchu, t. 3249.

107, 15. XII. 1921; 1519. IV.

na mimořádná opatření bytové péče, t. 3308.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k § 6.

202, 19. IV. 1923; 166. VII.

na sloučení rozpravy o zpr. t. 4077, 4078 a 4083 (ochrana nájemníků).

202, 19. IV. 1923; 109. VII.

Resoluce:

k státnímu rozpočtu pro r. 1924, kapit. VI. (zpr. t. 4300), týkající se převzetí některých finančních úkonů, zatěžujících

zemské rozpočty, státem.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. ústní k osnově zákona o zabírání bytů obcemi (t. 1046).

37, 18. XII. 1920; 1539. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 2533 (drahotní přídavky k důchodům podle zákona o pensijním pojištění).

84, 6. VIII. 1921; 1205. III.

soc. pol. výb. zpr. ústní o t. 3316 (prodloužení účinnosti zákona o ochraně nájemníků).

117, 21. XII. 1921; 1929. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3675 (návrh posl. Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky a Dubického na mimořádná opatření bytové péče).

147, 16. VI. 1922; 921, 931. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3679 (úprava zaopatřovacích požitků bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém).

156, 26. VI. 1922; 1478, 1484. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3952 (výhody pro stavbu budov).

184, 19. a 20. XII. 1922; 2009, 2031. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 4077 (zákon o ochraně nájemníků).

202, 19. IV. 1923; 105, 166. VII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4342 (prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných).

240, 11. XII. 1923; 1274, 1294. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4341 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

240, 11. XII. 1923; 1277. VIII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4542 (zákon o ochraně nájemníků).

257, 7. IV. 1924; 300. IX.

doslov 258, 8. IV. 1924; 370. IX.

soc. pol. výb. zpr. t. 4939 (prodloužení a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče).

310, 4. XII. 1924; 818. X.

soc. pol. výb. zpr. t. 5113 (ochrana nájemníků).

333, 19. III. 1925; 1395. X.

doslov 334, 20. III. 1925; 1453. X.

Řeč v rozpravě:

o vlastní imun. záležitosti (udělení důtky za výrok proti posl. dr. Baeranovi).

48, 27. I. 1921; 1836. II.

o omezení práva stěhovacího

(zpr. t. 1441). 52, 8. II. 1921; 2124. II.

o naléh. interp. (t. 2499, 2524, 2550 a 2561) o stávce bankovního zaměstnanectva.

80, 3. VIII. 1921; 991. III.

o naléh. interp. dr. Šmerala t. 3343 (stranický výklad zákona o závodních výborech zaměstnavateli v neprospěch dělníků).

122, 19. I. 1922; 2232. IV.

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 108. V.

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (zpr. t. 3832).

167, 14. XI. 1922; 408. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.)

234, 29. XI. 1923; 934. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1641. IX.

Interpelace:

ohledně provedení likvidace cizozemských pojišťoven,

t. 651. 18, 4. XI. 1920; 205. II.

odpov. t. 1629. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o předání nemocničního pavilonu při veř. nemocnici v Třebíči jeho účelu,

t. 834. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

odpov. t. 1275. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

o zařadění železnič. vrátných pod § 12 zák. o osmihodinné době pracovní,

t. 836. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

odpov. t. 2029. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o přeložení německ. zřízenců z Hrušovan Šanova,

t. 979. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

stran neoprávněného věznění a týrání Vojtěcha Fraňka, zřízence vojenského velitelství v Bratislavě, soudními úřady v Maďarsku,

t. 2756. 79, 2. VIII. 1921; 938. III.

odpov. t. 3159/II. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

Dotazy:

ohledně lichvy, daňových podvodů a hygienických závad v továrně na cement fy Leo Czech a Co. v Brně-Maloměřicích.

14, 26. X. 1920; 20. II.

o nestejnoměrném jmenování úředníků poštovních.

14, 26. X. 1920; 20. II.

ohledně povolení a uspíšení státní garancie na stavbu 6 domků v Bučovicích na Moravě, jakož i ohledně potvrzení podnikatele, jemuž byla stavba zadána.

14, 26. X. 1920; 20. II.

v zálež. zřízení čekárny na zastávce v Černovicích u Brna.

23, 23. XI. 1920; 362. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o zadržení přídavků revisním orgánům při lichevním úřadě v Brně.

27, 30. XI. 1920; 602. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 6. III.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti ca dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová a dr. Vrbenský)

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

řízení zast. 248, 18. III. 1924; 101. IX.ISP (příhlásit)