Anežka Hodinová-Spurná

Narozena: v roce 1895
Zemřela: v roce 1963

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HODINOVÁ-SPURNÁ Anežka

KSČ

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. rozp., soc.-pol., verifik. a zdrav.

Zvolena provisorně místopředsedkyní Prozatímního Národního shromáždění a vykonala slib místopředsednický.

1, 28. X. 1945; 18.

Zvolena definitivně místopředsedkyní Prozatímního Národního shromáždění.

12, 29. XI. 1945; 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. XII. 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech, t. 255.

40, 26. III. 1946; 4.

na vydání zákona o výměře výslužného státních zaměstnanců, t. 273.

40, 26. III. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odstranění křivd a o někt. ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociál. pojištění (t. 190).

36, 5. III. 1946; 26.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

42, 28. III. 1946; 2.

Interpelace:

o zřízení státního velkoobchodu s léčivy,

t. 161. 29, 13. II. 1946; 3.

odpov. t. 434. 52, 15. V. 1946; 4.

o postátnění ústavů léčebných a ošetřovacích,

t. 162. 29, 13. II. 1946; 3.

odpov. t. 435. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci četných stížností pracujících žen na nevyhovující uzavírací hodiny v obchodech, zejména potravinářských,

t. 222. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 414. 52, 15. V. 1946; 4.

o způsobu, jakým je prováděno jmenování veřejných zaměstnanců podle § 3 dekretu presidenta republiky č. 59 ze dne 20. VIII. 1945,

t. 258. 40, 26. III. 1946; 4.

o novelisaci vlád. nařízení č. 15 z r. 1927,

t. 320. 45, 9. IV. 1946; 5.

Dotazy:

ve věci spravedlivé úpravy služebního poměru vdaných učitelek a ostatních veřejných zaměstnankyň, které byly těžce poškozeny nařízením Beranovy vlády č. 379/38 Sb. (č. 6).

22, 16. I. 1946; 2,

odpověď 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci sociálních poměrů zaměstnanců Poštovní spořitelny a její pobočky v Brně (č. 11).

32, 20. II. 1946; 2.

o zastavení provozu v podolském sanatoriu (č. 13).

35, 28. II. 1946; 37.ISP (příhlásit)