Anežka Hodinová-Spurná

Narozena: v roce 1895
Zemřela: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HODINOVÁ-SPURNÁ Anežka

I. B voleb. kraj

K

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byla členem výb. rozp., ústav.-práv., zásob. a zdrav.

Zbavena mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zlevnění chleba, mouky, cukru, tuku, uhlí a na bezplatný příděl topiva a cukru nezaměstnaným,

t. 60. 8, 5. XI. 1935; 16.

na poskytnutí daru republiky matkám-rodičkám, t. 466.

47, 26. V. 1936; 5.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 65, 69.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290); mluví též o práci žen.

28, 20. II. 1936; 40.

o zákonu o dani z umělých tuků, t. 490.

49, 4. VI. 1936; 34.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

81, 19. II. 1937; 31.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 3.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování délesloužících poddůstojníků (t. 1348); mluví též o poměrech v pohraničí.

149, 12. V. 1938; 21.

Interpelace:

o zákazu schůze, protože byla ohlášena ženami a ne muži,

t. 44/III. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/IV. 8, 5. XI. 1935; 16.

o obžalobě proti dělníku Aloisu Barotovi pro výrok na schůzi ve Křtomili dne 1. dubna 1935,

t. 80/IV. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 102/VI. 18, 7. XII. 1935; 31.

o zákazech veřejných schůzí okresním úřadem v Píšťanech,

t. 88/IV. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/I. 29, 27. II. 1936; 4.

o svévolném, nezákonném a surovém postupu četníka Matěje z Velvar,

t. 88/V. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/II. 29, 27. II. 1936; 4.

o zabavení pohlednice, vyjadřující solidaritu s maďarskými protifašisty,

t. 386/I. 26, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 481/XI. 50, 5. VI. 1936; 21.

o soustavném porušování práva asylu moravským zemským úřadem a zejména o protiprávnímu vydání protifašistického emigranta Vincence Porombky úřadům Třetí říše,

t. 577/XXII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/XVI. 68, 1. XII. 1936; 94.

o smrti čtyř dětí způsobené zkaženou kukuřicí, dodávanou prodejnou Obilního monopolu v Užhorodě,

t. 603/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/V. 78, 11. II. 1937; 6.

o nezákonném rozpuštění veřejné schůze v Horním Růžodole,

t. 735/I. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/IX. 98, 20. V. 1937; 4.ISP (příhlásit)