Anežka Hodinová-Spurná

Narozena: v roce 1895
Zemřela: v roce 1963

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HODINOVÁ-SPURNÁ Anežka

KSČ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla členkou výb. soc.-pol., stál. a zdrav.

Zvolena definitivně místopředsedkyní ústavodárného Národního shromáždění dne 18. VII. 1946 za provisorně zvoleného místopředsedu Frant. Langra a vykonala slib místopředsednicky.

8, 18. VII. 1946; 8.

Návrhy iniciativní:

na zestátnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí, t. 173.

17, 24. X. 1946; 33.

na vydání zákona o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947, t. 463.

43, 21. III. 1947; 26.

Návrhy pozměňovací:

k t. 24. 8, 18. VII. 1946; 50.

Návrhy resoluční:

k t. 454. 41, 19. III. 1947; 49.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 74

(zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. V. 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu).

10, 13. IX. 1946; 16.

doslov. 28.

soc.-pol. výb. zpr. t. 453

(zákon o organisaci péče o mládež).

41, 19. III. 1947; 4.

doslov. 30.

oprava textu 31.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 12. IX. 1946 k některým časovým otázkám.

13, 2. X. 1946; 6.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 52.

o zákonu o státní podpoře novomanželům (t. 1110) a o zákonu o zálohování výživného dětem (t. 1104).

101, 25. III. 1948; 22.

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 24.

Prohlášení:

Jménem klubu poslanců KSČ protestuje proti způsobu zneužití parlamentní tribuny k stranicko-politickým předvolebním účelům ministrem spravedlnosti Dr. Drtinou.

91, 22. I. 1948; 8.

Projev:

k 29. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v SSSR.

20, 7. XI. 1946; 3.

k neštěstí na dole Koh-i-noor v Lomu u Mostu.

21, 20. XI. 1946; 3.

Interpelace:

ve věci t. zv. vitaminové akce ministerstva zdravotnictví,

t. 391. 36, 13. II. 1947; 24

odpov. t. 584. 54, 28. V. 1947; 12.ISP (příhlásit)