Anežka Hodinová-Spurná

Narozena: v roce 1895
Zemřela: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HODINOVÁ Anežka

I.B voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonala 3, 17. XII. 1929; 4.

Byla členem výb. im. - kult. - rozp. - soc.-pol. - zahr. - zásob. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

aby kolonistům, těžce poškozeným bouráním jejich domků na pokrajích Velké Prahy, byla poskytnuta okamžitá podpora z prostředků státních, t. 324.

38, 4. IV. 1930; 28.

na novou úpravu ochrany nájemníků, t. 1505.

156, 14. XII. 1931; 3.

na vydání zákona o ochraně žen v mateřství a novorozenců, t. 2166.

250, 21. II. 1933; 30.

na vydání zákona o zlevnění chleba, mouky, cukru, tuku, uhlí a na bezplatný příděl topiva a cukru nezaměstnaným, t. 2849.

364, 21. III. 1935; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 790. 82, 20. XI. 1930; 71-4.

k t. 764. 92, 11. XII. 1930; 20.

k t. 1875. 196, 21. VI. 1932; 29.

k t. 2451. 310, 19. XII. 1933; 24.

k t. 2493. 318, 21. II. 1934; 29.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17); připojuje protest proti vyloučení komunistických poslanců a odebrání lístků na galerii komunistickému klubu.

3, 17. XII. 1929; 37.

o dohodě k prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Dánskem ze dne 18. IV. 1925, sjednané výměnou not dne 26. a 27. VIII. 1929 v Kodani o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách, stipulované v československo-dánské prozatímní úpravě obchodních styků ze dne 18. IV. 1925, na Gronsko (t. 234); mluví o pronásledování komunistického dělnictva.

28, 11. III. 1930; 25.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391)

45, 2. V. 1930; 27.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 790).

81, 19. XI. 1930; 20.

o zákonu k ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření (t. 764).

92, 11. XII. 1930; 6.

o zákonu o trestním soudnictví nad mládeží (t. 823).

94, 12. XII. 1930; 39.

o imunitní věci E. Kuhnové (t. 636).

94, 12. XII. 1930; 54.

o imunitní věci K. Haiblicka (t. 936, 514 a 729).

104, 12. II. 1931; 73.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví též o srážce četnictva s nezaměstnanými dělníky v Duchcově 4. II. 1931.

105, 13. II. 1931; 4

o vlastní imunitní věci (t. 1110).

120, 19. V. 1931; 29.

o zákonech o nabytí místních drah: v údolí Gelnice (t. 1124), Litovel-Senice (t. 1125) a Liberec-Jablonec-Tanvald (t. 1109) státem; mluví o sjezdu pracujících žen 10. V. 1931.

121, 20. V. 1931; 3.

o imunitní věci I. Majora t. 1188 (krveprolití v Košutech).

124, 2. VI. 1931; 38.

o zákonu, kterým se znovu prodlužuje platnost zákon ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady (t. 1510); mluví o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 24. XI. 1931.

158, 16. XII. 1931; 17.

o zákonu, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče (t. 1875).

196, 21. VI. 1932; 4.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001).

209, 24. X. 1932; 29.

o imunitní věci dr Sterna (t. 2093); mluví o usmrcení dělníka Jana Ruso-Vargy četníky v Gemerské Horce na Slovensku.

250, 21. II. 1933; 11.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2208).

262, 28. III. 1933; 21.

o zákonu, kterým se prodlužuje mimořádná moc nařizovací podle zákona ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a blíže upravuje její použití (t. 2377).

299, 9. XI. 1933; 22.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2451); připojuje též protest proti persekuci komunistů v Německu.

310, 19. XII. 1933; 19.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2493).

318, 21. II. 1934; 7.

o zákonu o zřízení Československého reeskontního a lombard. ústavu (t. 2509); mluví o právu asylu v RČS pro emigranty rakouské a německé.

321, 8. III. 1934; 38.

zákonu, kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestu smrti a o doživotních trestech na svobodě (t. 2528).

324, 26. IV. 1934; 21.

o zákonu, kterým se živnost masérství a pěstění lidského těla prohlašuje za koncesovanou (t. 2539).

325, 3. V. 1934; 9.

o zákonu o vyrovnávacích fondech mléčných (t. 2557); mluví o poměrech německých a rakouských emigrantů v ČSR.

326, 4. V. 1934; 26.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760); mluví o persekuci dělnické třídy (též při demonstracích při provádění universitního zákona z r. 1920; vydání insignií).

349, 28. XI. 1934; 79.

o zákonu, jímž se mění ustanovení § 23, odst. 2 zákona ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2786).

356, 13. XII. 1934; 22.

o úmluvě s královstvím Maďarským (t. 2794); mluví o bídě nezaměstnaných a o mezinárodním dnu žen.

360, 5. III. 1935; 20.

Věcná poznámka:

v níž referuje o akci nezaměstnaných 10. II. 1932 a odsuzuje přípravy učiněné veřejnou správou na tento den.

169, 11. II. 1932; 7.

Interpelace:

naléhavá, o hrubém a surovém jednání policie proti dělníkům a jejich ženám při bourání kolonie Zahrádek u Edenu ve Vršovicích dne 25. a 26. III. t. r.,

t. 318. 48, 15. V. 1930; 67.

odpov. t. 438. 49, 16. V. 1930; 40.

o konfiskaci článku: Jak se vyvarovat nežádoucímu početí, v časopise "Rozsévačka" ze dne 6. III. 1930,

t. 295/II. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 659/II. 72, 21. X. 1930; 7.

o tom, jak četníci v Kublově konfiskovali draky,

t. 675/XI. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 1010/VII. 114, 26. III. 1931; 5.

o poměrech v továrně firmy Štěpánek, obuvnický závod v Hostivaři,

t. 917/XII. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1382/XIII. 142, 14. X. 1931; 12.

o ztýrání žen po veřejné schůzi dne 8. III. 1932 a o nezákonném postupu policie proti posl. Hodinové,

t. 1646/XIV. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2350/VI. 296, 20. X. 1933; 3.

že okresní hejtman z Poděbrad nedovolí mluvit o ministerské osnově změny § 144,

t. 2132/V. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/XVI. 266, 27. IV. 1933; 84.

o nebezpečném ohrožování zdraví, životů a sociální nosnosti žen a o vydírání na nich,

t. 2211/IX. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2670/X. 337, 27. VI. 1934; 3.

o neslýchané konfiskační praksi státního zástupce v Uh. Hradišti,

t. 2249/V. 271, 18. V. 1933; 4.

odpov. t. 2306/VIII. 289, 3. VII. 1933; 4.

o strašlivém činu pražského policejního ředitelství, které vydalo 3 rumunské proletáře na smrt do rukou Siguranzy,

t. 2547/V. 327, 15. V. 1934; 5.

odpov. t. 2728/VI. 343, 25. X. 1934; 22.

o týrání zatčených četníky na severu a ve vězení krajského soudu v Mostě,

t. 2576/X. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2738/XIV. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci zatčení chaberských protifašistů,

t. 2818/IV. 360, 5. III. 1935; 9.

o chystaném procesu s účastníky májové demonstrace 1934 v Olomouci,

t. 2818/V. 360, 5. III. 1935; 9.

odpov. t. 2827/XIX. 360, 5. III. 1935; 9.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

jak předseda odůvodňuje vyloučení řeči posl. Hodinové ve 299. schůzi sněmovny, na němž se předsednictvo usneslo

podle § 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu

Odpov. předs. dr Staňka

300, 28. XI. 1933; 7.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečiny podle §§ 279, 283, 284 tr. z., přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 3, 19 zákona shromažďovacího)

86, 26. XI. 1930; 3.

zpr. t. 1110; zprav. dr Suchý; vydána

120, 19. V. 1931; 29-31.

kraj. s. v Chrudimi (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

86, 26. XI. 1930; 3.

zpr. t. 1089; zprav. dr Suchý; nevydána

120, 19. V. 1931; 29.

kraj. tr. s. v Brně (zločin podle § 81 tr. z., přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 3, 14, 15 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

94, 12. XII. 1930; 4.

zpr. t. 1147; zprav. dr Stránský; vydána

129, 19. VI. 1931; 35-7.

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 283 tr. z. a přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím)

94, 12. XII. 1930; 4.

zpr. t. 1742; zprav. V. Košek; nevydána

202, 12. VII. 1932; 30.

kraj. s. tr. v Praze (zločin podle § 81 tr. z., přečiny podle § 279 tr. z., § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupky podle §§ 312, 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863)

124, 2. VI. 1931; 8.

zpr. t. 1801; zprav. Jan Tůma; nevydána

222, 29. XI. 1932; 18.

kraj. s. tr. v Praze (zločin podle § 87 tr. z. a přečin podle §§ 279 a 283 tr. z.)

140, 10. VII. 1931; 3.

zpr. t. 1734; zprav. dr Moudrý; vydána pouze pro přečin podle §§ 279 a 283 tr. z.

184, 12. V. 1932; 27.

Volána k pořádku:

45, 2. V. 1930; 27.

96, 16. XII. 1930; 40.

158, 16. XII. 1931; 18.

163, 21. I. 1932; 11.

320, 6. III. 1934; 10.

326, 4. V. 1934; 26, 27.

Slovo odňato:

326, 4. V. 1934; 27.ISP (příhlásit)