Anežka Hodinová-Spurná

Narozena: v roce 1895
Zemřela: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HODINOVÁ-SPURNÁ Anežka

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5

Byla členkou výb. zahr.

Zvolena místopředsedkyní Národního shromáždění

1, 10. VI. 1948; 16, 17.

34, 14. VII. 1949; 40.

48, 13 VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 128.

67, 30. X. 1952; 144.

Návrh:

aby presidentu dr Edvardu Benešovi byla odeslána děkovná adresa.

2, 10. VI. 1948; 3.

schválen 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. III. 1948, č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě), t. 46.

9, 19. VII. 1948; 34.

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění t. 326.

33, 13. VII. 1949; 23.

o zákonu na ochranu míru, t. 560.

50, 20. XII. 1950; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 83.

11, 21. VII. 1948; 22.

k t. 229.

26, 23. II. 1949; 16.

Návrhy doplňovací:

k t. 38.

9, 19. VII. 1948; 23.

Zpravodajem:

zpráva zahraničního výboru o mírových resolucích došlých Národnímu shromáždění

40, 22. II. 1950; 2.

doslov (čte resoluci NS).

zpráva předsednictva NS t. 560

(návrh dr Johna, Hodinové-Spurné, dr Polanského, dr Procházky, Valo, V. Davida, Žiaka, Koktána a druhů na vydání zákona na ochranu míru).

50, 20. XII. 1950; 6.

doslov 20.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

16, 26. X. 1948; 32.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) - zahraniční politika a mír.

55, 22. III. 1951; 192.

o zákonech o národních výborech (t. 756, 757, 758).

82, 3. III. 1954; 47.ISP (příhlásit)