Jan Harus

Narozen: v roce 1892
Zemřel: v roce 1967

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HARUS Jan

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., osidl. a rozp.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se vymezuje pojem "československého partyzána", (t. 155).

30, 14. II. 1946; 36.

Interpelace:

ve věci daně z majetku občanů ČSR, vyměřené z majetku nalézajícího se v pohraničním území,

t. 148. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 386. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)