Jan Harus

Narozen: v roce 1892
Zemřel: v roce 1967

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HARUS Jan

I A. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. in. - rozp. - soc.-pol. a vyšetř.

Řeč v rozpravě:

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

38, 23. VI. 1926; 2492, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 650, III.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

205, 13. VI. 1929; 37, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin shluknutí v § 283 tr. z. naznačený, přestupek podle § 312 tr. z. a přestupek shromažďovacího zákona podle § 2 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., neohlášením schůze na den 20. II. 1925 na Zlíchově).

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 136; zprav. dr Ravasz;

nevydán 26, 1. VI. 1926; 1336-7, II.

okres. s. na Smíchově (přestupek podle § 1 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z.).

17, 24. III. 1926; 1066, II.

zpr. t. 344; zprav. A. Kříž;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 300-1, III.

okres. správy politické na Smíchově (přestupek podle § 7 nařízení ze dne 20. IV. 1854, č. 96 ř. z.).

23, 26. V. 1926; 1257, II.

zpr. t. 730; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 98, 12. VII. 1927; 2510-13, IV.

okres. s. na Smíchově (přestupek podle § 3 zákona shromažďovacího, jehož se dopustil dne 21. IV. 1926 na Smíchově před továrnou MEWA).

25, 28. V. 1926; 1295, II.

zpr. t. 680; zprav. V. Košek;

vydán: 58, 15. XII. 1926; 1460, III.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 3 zákona ze dne 15. II. 1867, č. 135 ř. z., jehož se dopustil uspořádáním schůze před továrnou Osram v Praze VII dne 8. III. 1926).

25, 28. V. 1926; 1295, II.

zpr. t. 679; zprav. V. Košek;

nevydán 74, 7. IV. 1927; 655, IV.

okr. s. v Bechyni (přestupky podle § 312 tr. z. a § 14 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., uspořádáním schůze dne 26. III. 1926 v Bernarticích a v Milevsku).

27, 8. VI. 1926; 1355, II.

zpr. t. 677; zprav. dr Daněk;

nevydán 58, 15. XII. 1926; 1462-3, III.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 3 a § 19 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., uspořádáním schůze dne 22. IV. 1926 před Mahlerovou továrnou v Praze VII)

27, 8. VI. 1926; 1356, II.

zpr. t. 678; zprav. V. Košek;

nevydán 74, 7. IV. 1927; 655, IV.

okres. s. na Žižkově (přestupek podle § 3 a § 19 zákona shromažďovacího, nedovolené uspořádání schůze 2. III. 1926 na Smíchově a 6. III. 1926 na Žižkově).

36, 19. VI. 1926; 2275, II.

zpr. t. 676; zprav. V. Košek;

vydán: 126, 31. I. 1928; 25-6, V.

zemsk. tr. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. z.).

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 523 a 520; zprav. dr Halla;

vydán: 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin veřejného násilí podle § 81 a § 82 tr. z., přečin proti veřejnému pokoji a řádu, shluknutí podle § 283 tr. z. a přestupek proti bezpečnosti majetku podle § 468 tr. z., jichž se dopustil na táboru dne 11. VI. 1926 na Havlíčkově náměstí v Praze).

zpr. t. 721; zprav. K. Riedl;

41, 25. VI. 1926; 2562, II.

vydán pouze pro delikty podle §§ 81, 82 a 468 tr. z.

58, 15. XII. 1926; 1461-2, III.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek §§ 2 a 19 zákona shromažďovacího na schůzi 26. V. 1926 před Mahlerovou továrnou v Praze-VII.)

43, 15. X. 1926; 41, III.

zpr. t. 884; zprav. V. Košek;

nevydán 104, 23. XI. 1927; 37, V.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek § 23 tiskového zákona a přestupek §§ 3 a 19 zák. shromažďovacího, jichž se dopustil 17. II. 1926 na Zlíchově)

43, 15. X. 1926; 41, III.

zpr. t. 882; zprav. V. Košek;

nevydán 99, 12. VII. 1927; 2584, IV.

zem. tr. s. v Brně (zločin veřejného násilí podle §§ 81 a 87 tr. z., přečin shluknutí podle §§ 283 a 284 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z., jichž se dopustil dne 14. IV. 1926 v Brně)

43, 15. X. 1926; 41, III.

zpr. t. 675; zprav. dr Daněk; vydán:

74, 7. IV. 1927; 654-5, IV.

zem. tr. s. v Praze (zločin veřejného násilí podle §§ 81 a 82, odst. II tr. z. a přečin podle § 283 tr. z. a přestupek § 3 zákona shromažďovacího, jichž se dopustil dne 23. VII. 1926 na táboru v Praze-III., Šeříková ulice).

43, 15. X. 1926; 42, III.

zpr. t. 913; zprav. V. Votruba; vydán:

127, 1. II. 1928; 24, V.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek urážky veř. úředníka podle § 312 tr. z.)

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

zpr. t. 897; zprav. dr Halla;

nevydán 114, 6. XII. 1927; 20, V.

okr. s. ve Strakonicích (přestupek podle §§ 3, 19 zák. shromažďovacího)

63, 15. III. 1927; 15, IV.

zpr. t. 1265; zprav. V. Votruba;

nevydán 129, 8. II. 1928; 55-6, V.

okr. s. na Král. Vinohradech (přestupek podle §§ 3, 19 zák. shromažďovacího)

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

zpr. t. 1271; zprav. V. Košek;

nevydán 131, 10. II. 1928; 45, V.

kraj. s. v Kutné Hoře (zločin veřejného násilí podle § 81 tr. z.)

86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

zpr. t. 1538; zprav. J. Tůma;

nevydán 154, 13. VII. 1928; 14-15, VI.

kraj. s. v Písku (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

102, 25. X. 1927; 18, V.

nevydán 199, 24. V. 1929; 40, VIII.

kraj. s. v Uh. Hradišti (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863)

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1537; zprav. inž. Hrdina;

vydán: 156, 14. VII. 1928; 3, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3, přečiny podle § 15, č. 2, § 16, č. 1 zák. na ochranu republiky, zločin podle § 81 tr. z., přečin podle §§ 283, 284 tr. z. a přestupky podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. ex 1863, a §§ 312, 314 tr. z.)

102, 25. X. 1927; 20, V.

zpr. t. 1512; zprav. dr Ravasz;

vydán: pro přestupky podle § 491 tr. z. a čl. V. zák. ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, pro trestné činy podle § 314 tr. z. a pro přestupek podle § 312 tr. zák.

153, 12. VII. 1928; 19-20, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 18, č. 1, 2, zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky, přestupky podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. ex 1863, § 312 tr. z., §§ 3, 19 zák. shromažďovacího, zločin podle § 81 tr. z. a přečiny podle §§ 279, 283, 284 tr. zák.)

102, 25. X. 1927; 20, V.

zpr. t. 1374; zprav. dr Ravasz;

nevydán 146, 22. VI. 1928; 19, VI.

okr. s. v Nuslích (přestupek podle § 1 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z.)

104, 23. XI. 1927; 13, V.

zpr. t. 1402; zprav. dr Ravasz;

nevydán 152, 11. VII. 1928; 23, VI.

okr. s. v Karlíně (přestupek podle §§ 3, 19 zák. shromažďovacího a přestupek podle § 314 tr. z.)

114, 6. XII. 1927; 5, V.

zpr. t. 1664; zprav. V. Košek;

nevydán 184, 26. II. 1929; 31, VII.

okr. s. v Hradci Král. (přestupky podle § 23 tiskového zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863, a podle §§ 3, 19 zák. shromažďovacího)

128, 7. II. 1928; 7, V.

zpr. t. 1903; zprav. V. Košek;

nevydán 189, 8. III. 1929; 26, VII.

kraj. s. ve Znojmě (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

128, 7. II. 1928; 7, V.

zpr. t. 2147; zprav. J. Tůma;

nevydán 206, 14. VI. 1929; 45, VIII.

kraj. s. v Hradci Král. (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

128, 7. II. 1928; 8, V.

zpr. t. 2145; zprav. J. Tůma;

nevydán 206, 14. VI. 1929; 44, VIII.

kraj. s. ve Znojmě (přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky)

128, 7. II. 1928; 8, V.

zpr. t. 2148; zprav. J. Tůma;

nevydán 206, 14. VI. 1929; 45, VIII.

okr. s. ve Fryštátě (přestupek podle § 488 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863)

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

zpr. t. 2109; zprav. dr Ravasz;

nevydán 206, 14. VI. 1929; 44, VIII.

zem. tr. s. v Praze (zločiny podle §§ 81 a 153 tr. z., přečin podle §§ 283 a 284 a přestupky podle §§ 312 a 314 tr. z. a zák. shromažďovacího podle §§ 3, 19 z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1904; zprav. dr Ravasz;

vydán: 189, 8. III. 1929; 26, VII.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky, přečin podle § 18, č. 1, 2 téhož zákona a přestupek podle § 312 tr. z.)

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

okr. s. v Berouně (přestupek podle §§ 3, 19 zák. z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

okr. s. v Teplících-Šanově (přestupek podle § 312 tr. z.)

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího č. 135 ř. z. z r. 1867)

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

žád. odvolána 182, 14. II. 1929; 12, VII.

zem. tr. s. v Praze (přečin podle § 15, č. 2 zák. na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího).

184, 26. II. 1929; 7, VII.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 81 tr. z. a přečin podle § 283 tr. z.)

205, 13. VI. 1929; 5, VIII.

okr. s. v Plzni. (přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího)

213, 27. VI. 1929; 8, VIII.

Volán k pořádku:

6, 21. XII. 1925; 229, I.

7, 16. II. 1926; 284, I.

90, 27. VI. 1927; 1853, 1854, 1855, IV.

123, 24. I. 1928; 30, V.

124, 25. I. 1928; 42, 45, V.

178, 18. XII. 1928; 5, VII.

205, 13. VI. 1929; 38, VIII.ISP (příhlásit)