Jan Harus

Narozen: v roce 1892
Zemřel: v roce 1967

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

HARUS Jan

KSČ

89 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru mandátového

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem výboru zahraničního

6, 18. 6. 1965; 240.

Zemřel 15. 9. 1967

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 5.

Řeč v rozpravě:

ke zprávě předsednictva NS o činnosti předsednictva a výborů NS za dobu od poslední schůze

2, 24. 9. 1964; 17.

k zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti

2, 25. 9. 1964; 148.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 12. 11. 1965; 183.

k zprávě vlády o přijatých opatřeních na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

8, 12. 11. 1965; 223.

k odpovědi ministra národní obrany B. Lomského na interpelaci

8, 12. 11. 1965; 247.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 99.

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 7. 4. 1967; 231.

Interpelace, dotazy a náměty:

dotaz a žádost o zajištění 23 automatických strojů pro autobrzdy - Jablonec

16, 28. - 30. 6. 1967; 182.

Odpověď mpř. vlády Krejčí 223.

dotaz na výši nákladů na nábor pracovníků do hornictví, kteří se nyní musí vracet zpět do původních profesí

16, 28. - 30. 6. 1967; 192.

Odpověď min. financí ing. Sucharda 192.ISP (příhlásit)