Jan Harus

Narozen: v roce 1892
Zemřel: v roce 1967

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HARUS Jan

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran., kontr. dvoulet. a osidl.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o sňatcích osob, podléhajících branné povinnosti, t. 428.

38, 5. III. 1947; 23.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o někt. zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. X. 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (t. 419).

37, 14. II. 1947; 29.

Interpelace:

ve věci nepřijímání vojenských letců-délesloužících do přípravné služby na rotmistry letectva z povolání,

t. 517. 48, 6. V. 1947; 11.

odpov. t. 672. 60, 25. VI. 1947; 45.ISP (příhlásit)