Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
110/2006Zákon o životním a existenčním minimu1
111/2006Zákon o pomoci v hmotné nouzi2
155/2006Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí1
156/2006Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb., a kterou se zrušuje vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí1
159/2006Zákon o střetu zájmů3
182/2006Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)2
262/2006Zákon zákoník práce2
340/2006Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů1
375/2006Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče1
36/2007Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů1
378/2007Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)1
273/2008Zákon o Policii České republiky1
290/2008Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů1
296/2008Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)1
40/2009Zákon trestní zákoník7
93/2009Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)1
111/2009Zákon o základních registrech1
277/2009Zákon o pojišťovnictví1
395/2009Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití1
447/2009Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 155/2006 Sb.1

<<2345678910>>ISP (příhlásit)