Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
123/1998Zákon o právu na informace o životním prostředí1
156/1998Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)1
107/1999Zákon o jednacím řádu Senátu2
166/1999Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)1
168/1999Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)1
221/1999Zákon o vojácích z povolání2
359/1999Zákon o sociálně-právní ochraně dětí2
26/2000Zákon o veřejných dražbách2
61/2000Zákon o námořní plavbě1
121/2000Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)3
128/2000Zákon o obcích (obecní zřízení)2
129/2000Zákon o krajích (krajské zřízení)2
131/2000Zákon o hlavním městě Praze2
154/2000Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)1
219/2000Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích7
240/2000Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)1
242/2000Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů1
243/2000Zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)1
245/2000Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu2
250/2000Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu2

<<1234567>>ISP (příhlásit)