Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
242/2000Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů1
243/2000Zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)1
245/2000Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu2
250/2000Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu2
258/2000Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů3
301/2000Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů1
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů4
406/2000Zákon o hospodaření energií1
458/2000Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)2
56/2001Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.3
102/2001Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)1
117/2001Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)1
119/2001Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí1
120/2001Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů3
231/2001Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů2
330/2001Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem1
418/2001Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti1
452/2001Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele1
477/2001Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)2
6/2002Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)1

<<12345678>>ISP (příhlásit)