Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
167/1919Nařízení vlády republiky československé o zákazu výplat účtů před 26. únorem 1919 vzniklých.1
168/1919Nařízení vlády republiky československé, jímž se mění ustanovení o obmezení výplaty vkladů u peněžních ústavů.1
169/1919Zákon, kterým se mění nařízení Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918, č. 21 Sb.z. a n., o přísaze vojsk československých2
170/1919Zákon, jímž se upravuje státní daň a přirážková základna u daní reálných1
175/1919Zákon o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu1
182/1919Zákon o změnách a doplnění některých ustanovení o zdanění lihu1
184/1919Nařízení vlády republiky československé o soupisu pojistek životních na kapitál a důchod a soupisu pojistek na zásoby zboží uloženého neb dopravovaného.1
185/1919Nařízení vlády republiky československé o soupisu jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních.1
186/1919Zákon, jímž se vláda zmocňuje uzavřít úvěr do 179,000.000 dolarů2
187/1919Zákon, jímž se upravuje oběh a správa platidel v Československém státě a doplňuje zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb.z. a n.2
188/1919Zákon, jímž se zmocňuje vláda, stanoviti prozatím počet, sídla a obvody soudních tabulí a hlavních zastupitelstev i soudů na Slovensku2
200/1919Nařízení vlády republiky československé o prodloužení lhůty pro soupis mincovaného i nepracovaného zlata, stříbra, zlatých a stříbrných mincí a cizozemských papírových peněz.1
201/1919Nařízení vlády republiky československé o prodloužení lhůty pro soupis a označení cenných papírů.1
202/1919Nařízení zemského politického správce v Praze dne 8.4.1919, čís. 96.037-M o úpravě obchodu jedlou solí v Čechách.1
203/1919Zákon jenž se týče převzetí poštmistrů, poštovních oficiantů, poštovních expedientů se zkouškou oficiantskou a telegrafních adjunktů (aspirantů) do stavu státních úředníků zařaděných do hodnostních tříd2
204/1919Zákon, jímž se poskytuje osvobození od domovní daně činžovní a přirážek pro novostavby v tzv. pevnostním obvodu města Hradce Králové2
205/1919Zákon, jímž se mění § 48 říšského zákona o školách obecných2
207/1919Zákon, kterým se mění zákony o úrazovém pojištění dělníků2
209/1919Zákon, kterým se povoluje státní subvence tří pětin skutečného nákladu, až do výše 9,080.000 K na provádění nouzových prací v Praze2
212/1919Zákon, jímž se zřizuje zemská správní komise pro Slezsko2

<<12345678>>ISP (příhlásit)