Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
269/1994Zákon o Rejstříku trestů1
40/1995Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů4
87/1995Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů2
90/1995Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny1
114/1995Zákon o vnitrozemské plavbě1
117/1995Zákon o státní sociální podpoře4
155/1995Zákon o důchodovém pojištění4
236/1995Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců6
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů3
85/1996Zákon o advokacii1
91/1996Zákon o krmivech1
97/1996Zákon o ochraně chmele1
13/1997Zákon o pozemních komunikacích2
22/1997Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů1
48/1997Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů2
49/1997Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů1
77/1997Zákon o státním podniku5
201/1997Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů1
15/1998Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů1
82/1998Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)1

<<123456>>ISP (příhlásit)