Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
42/1919Zákon, jímž se upravuje pořad stolic ve věcech poplatkových1
43/1919Zákon, kterým se mění ustanovení § 17. cís. nař. ze dne 16. dubna 1916, z. ř. č. 103 a § 22. zákona ze dne 16. února 1918, z. ř. č. 66, týkající se splatnosti daně z válečných zisků nebo daně válečné1
51/1919Zákon o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen2
52/1919Zákon, jímž se poskytují drahotní přídavky aktivním a pensionovaným učitelům veřejných, obecných a měšťanských škol, jakož i vdovám a sirotkům po těchto učitelích na dobu od 1.ledna 1919 do konce června 19192
54/1919Nařízení veškerého ministerstva o prodloužení lhůty ku dodatečnému započítání služební doby, kterou kancelářští oficianti před svým ustanovením ztrávili jako kancelářští pomocníci nebo ve vojenské službě presenční.1
55/1919Nařízení veškerého ministerstva o přísaze státních úředníků, úředníků podniků a zřízenců již ustanovených.1
59/1919Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností, jímž zrušuje se hospodářský svaz průmyslu cihlářského.1
61/1919Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností, kterým se doplňuje nařízení téhož ministra ze dne 22. listopadu 1918, čís. 43 sb. z. a n., o zřízení Československé vývozní a dovozní komise, vydané na základě zmocňovacího zákona z 24. července 1917, z. ř. čís. 307.1
64/1919Zákon, jímž mění se § 9 zákona ze dne 21.července 1871, z.ř. č. 77, o zřízení a působnosti úřadů báňských2
70/1919Nařízení ministra obchodu, průmyslu a živností o hospodaření kostmi, kostním tukem a kostní moučkou.1
74/1919Zákon o přejímání státních úředníkův a zřízenců, jakož i úředníkův a zřízenců státních podnikův a fondův2
78/1919Zákon o platech profesorů vysokých škol2
84/1919Zákon, jímž se ministr financí zmocňuje, aby provedl nařízením okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení majetkové dávky1
85/1919Nařízení ministra financí o soupisu dluhopisů rakouských a uherských válečných půjček a pokladničních poukázek Rakousko-uherské banky.1
86/1919Nařízení ministra financí ve shodě s ministerstvem spravedlnosti o okolkování bankovek vydaných Rakousko-uherskou bankou a nalézajících se na území československého státu.1
87/1919Nařízení ministra financí o zákazu vydávati uschované cenné papíry.1
88/1919Zákon o státní půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách1
89/1919Zákon, jímž zařaďují se oficianti do úřednických tříd hodnostních a platových2
96/1919Nařízení vlády republiky československé o zřízení revisního odboru při ministerstvu financí.1
102/1919Nařízení vlády republiky československé, týkající se organisací obchodnictva pro válečné a přechodné hospodářství.1

<<123456>>ISP (příhlásit)