Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
118/2010Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů1
132/2010Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)1
408/2010Zákon o finančním zajištění1
73/2011Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů2
190/2011Nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob1
329/2011Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů3
341/2011Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů1
372/2011Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)2
418/2011Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim1
427/2011Zákon o doplňkovém penzijním spoření1
456/2011Zákon o Finanční správě České republiky2
471/2011Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek1
17/2012Zákon o Celní správě České republiky1
73/2012Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech1
89/2012Zákon občanský zákoník5
90/2012Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)1
165/2012Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů3
201/2012Zákon o ochraně ovzduší1
275/2012Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)1
383/2012Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů1

<<345678910>>ISP (příhlásit)