Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
276/2003Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů1
279/2003Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů2
353/2003Zákon o spotřebních daních3
361/2003Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů2
379/2003Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí1
380/2003Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí1
382/2003Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí1
22/2004Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů1
78/2004Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty1
96/2004Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)4
190/2004Zákon o dluhopisech1
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty6
256/2004Zákon o podnikání na kapitálovém trhu2
389/2004Vyhláška o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.1
480/2004Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)1
634/2004Zákon o správních poplatcích13
127/2005Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)1
260/2005Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí1
348/2005Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů1
108/2006Zákon o sociálních službách2

<<123456789>>ISP (příhlásit)