Stenozáznamy - jmenný rejstřík
František Petrtýl

Schůze: 9, 19, 71, 88, 92, 94

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 103 (16. 2. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - třetí čtení
část č. 175 (11. 5. 2022)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 223 (14. 7. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

části č. 350-351 (25. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 598/ - prvé čtení  
část č. 51 (7. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
části č. 75-76 (29. 2. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP