Stenografický zápis 104. schůze, 16. června 2021


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Marian Jurečka
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jakub Michálek


333. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 961/ - třetí čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vlastimil Válek
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová


348. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1084/ - třetí čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Martin Kupka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Vít Kaňkovský


334. Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jiří Kobza
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Jiří Kobza
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Václav Klaus
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Petr Dolínek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno od 11.51 do 11.54 hodin.)
(Jednání přerušeno od 11.54 do 11.57 hodin.)

Poslanec Petr Dolínek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


331. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 904/ - třetí čtení

Poslanec Jan Skopeček
Předseda PSP Radek Vondráček


332. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 903/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Dolejš


335. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 992/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Andrea Brzobohatá
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Petr Třešňák
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec David Kasal
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec David Kasal
Poslanec Marek Benda

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


541. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Lubomíra Volného


(Jednání přerušeno od 14.32 do 14.37 hodin.)

Poslanec Stanislav Grospič
Místopředseda PSP Tomio Okamura


14. Vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1163/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Rostislav Vyzula


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1164/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Rostislav Vyzula


Sloučená rozprava k bodům 14 a 15 /sněmovní tisky 1163 a 1164/

Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec David Kasal
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec David Kasal
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec František Petrtýl
Poslanec Rostislav Vyzula


14. Vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1163/ - druhé čtení

Poslanec Petr Třešňák


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1164/ - druhé čtení

Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec František Petrtýl


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1046/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Michal Ratiborský
Poslanec Petr Sadovský
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Pavel Juříček
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Michal Ratiborský
Poslanec Petr Sadovský
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Pavel Juříček
Poslankyně Marie Pěnčíková


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 912/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Martin Kolovratník
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Dana Balcarová
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Stanislav Grospič
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Dana Balcarová
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 983/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Marek Benda
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Marek Benda


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 670/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Marek Novák
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Aleš Juchelka
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Karla Šlechtová
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Monika Červíčková
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Aleš Juchelka
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Karla Šlechtová
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 17.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.01 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


542. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


398. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


396. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.15 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP