(17.50 hodin)

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji. Já se hlásím k návrhu z doprovodného usnesení, který jsem načetla v obecné rozpravě, a také se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem sněmovního dokumentu 7481. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šafránkové. Nyní pan poslanec Petr Pávek, připraví se Aleš Juchelka v podrobné rozpravě. (V sále je hluk.) Prosím Sněmovnu o klid, ty, kteří se vracejí do sálu, aby nechali kolegy hovořit. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se chci jenom přihlásit v podrobné rozpravě ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 7638. Odůvodnění proběhlo v rozpravě obecné. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se Pavla Golasowská. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Dobrý den. Já jsem si zapomněl brýle, tak snad na to uvidím. Já bych se chtěl přihlásit v podrobné rozpravě ke svým pozměňovacím návrhům 8549, ano, 8551, 8552 a 8553, protože už ten první jsou legislativně technické věci. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Juchelkovi. Nyní paní poslankyně Pavla Golasowská, připraví se Karla Šlechtová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěla přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 7679, který jsem podrobněji okomentovala v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Karla Šlechtová a připraví se Jan Bauer.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Děkuji za slovo. Já bych se ráda přihlásila k pozměňovacímu návrhu 7763. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyně. Nyní pan poslanec Jan Bauer, připraví se Jan Čižinský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych se chtěl tímto přihlásit k pozměňujícímu návrhu, který je zapsán do systému pod číslem 7682.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Čižinský, připraví se Alena Gajdůšková. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Hlásím se k číslu 8498.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Alena Gajdůšková, poté paní Monika Červíčková. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Ano, děkuji. Hlásím se k pozměňovacímu návrhu pod číslem 7586, to je to právní zastoupení ex offo. A potom k pozměňovacím návrhům, které předložil kolega Dolínek, 8499, 8500, 8501. Všechny mají písemné zdůvodnění a v obecné rozpravě jsem řekla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Monika Červíčková.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji. Ráda bych se tímto přihlásila k pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnila v obecné rozpravě a jsou uvedeny v systému pod čísly 7742 a 7744. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám žádnou další písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

Nepadl žádný návrh, který bychom projednávali ve druhém čtení. Mohu tedy ukončit druhé čtení bodu číslo 16, tisku 911.

S přednostním právem se hlásí mezi body předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych měl prosbu na přestávku před volbami, před blokem voleb pro náš klub do 18 hodin, čili sedm minut přestávka pro klub ANO. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Chtěl jsem zahájit bod 51, respektuji žádost o přestávku, takže vyhlašuji přestávku do 18 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP