Stenografický zápis 104. schůze, 1. června 2021


Zahájení
(Jednání pokračovalo v 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


Slib poslance

Poslanec Stanislav Grospič
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Kateřina Valachová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Jan Jakob
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec František Navrkal
Poslanec Zbyněk Stanjura


5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci /sněmovní tisk 756/7/ - vrácený Senátem

Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Senátor Tomáš Goláň
Poslanec Ondřej Profant


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 896/6/ - vrácený Senátem

Poslanec Vít Kaňkovský
Senátor Lumír Kantor
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Vít Kaňkovský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Senátor Lumír Kantor
Poslanec Jan Čižinský


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 908/2/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Zdeněk Ondráček
Senátorka Adéla Šípová
Poslanec David Kasal
Senátorka Adéla Šípová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Roman Kubíček


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky /sněmovní tisk 1111/2/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Jan Volný


9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 503/5/ - vrácený Senátem

Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 16.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Ivan Bartoš


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 870/ - druhé čtení

Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Pavel Pustějovský
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jiří Kohoutek
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Ivan Bartoš
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 18.28 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP