Sněmovní tisk 896
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: Kaňkovský V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 896/0 dne 23. 6. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0896.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2020. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2020 jako tisk 896/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 805/20, PID ALBSBQWQUSR7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Mgr. Lenka Dražilová, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 63)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 9. 2020 na 58. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 30. 9. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1259).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 896/4, který byl rozeslán 10. 2. 2021 v 17:48.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 3. 2021 na 87. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 243, usnesení č. 1574).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 4. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 76, dokument 76/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 20. 4. 2021 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 76/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 4. 2021 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 76/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 4. 2021 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 185).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 4. 2021 poslancům jako tisk 896/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 4. 2021 poslancům jako tisk 896/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 204, usnesení č. 1675).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2021.
  Prezident zákon podepsal 18. 6. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 6. 2021.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 252/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7302Alena Gajdůšková19526-29771.docx (58 KB) / PDF (386 KB, 15 stran) 27. 1. 2021 v 16:35:45


Deskriptory EUROVOCu: sociální dávky, zdravotně postižený člověk, zdravotní průkaz

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)