(18.10 hodin)
(pokračuje Pustějovský)

A konečně bych se chtěl přihlásit k poslednímu pozměňovacímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument 8556 a jehož cílem je upřesnění první registrace žadatelů o podporu v systému operátora trhu s elektřinou. Podmínkou vzniku práva na podporu neboli zahájení výplaty podpory pro všechny typy provozních podpor má být včasná registrace podpory a její úspěšné dokončení v systému operátora trhu. Systém výplaty podpory má umožnit jen takovou registraci podpory a výrobního zařízení, kdy je možné v reálném čase ověřit, že nárok na podporu je po právu. Jen takový postup zamezí případným sporům o řádném uvedení do provozu, technickém stavu a dokončenosti daného zařízení. Aktuální návrh novely zákona POZE nejednoznačně stanovuje první moment, od kterého je možné tuto podporu čerpat. U nových výroben elektřiny a biometanu není včasná registrace podpory a výrobního zařízení v systému OTE podmínkou pro výplatu provozní podpory a takový stav není pro systém výplaty podpory a její přesnou evidenci žádoucí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Petr Dolínek a připraví se pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Dobré odpoledne. Já bych se tímto přihlásil k pozměňovacím návrhům pod čísly 8489, 8490, 8491, 8252. Podrobně jsem je zdůvodňoval v obecné rozpravě, k nelibosti možná i pana vicepremiéra déle, než bylo nutno, ale nakonec i řečníci uznali, že se osvětlily některé věci, které byly důležité.

Jenom bych chtěl poznamenat, že do dnešního dne byla sociální demokracie jediná, která navrhla 10% solární daň. Byli jsme to my jediní, kteří jsme tento dokument předložili hospodářskému výboru, a jediní, kteří tu káru těch 10 % táhli do dnešního dne. A jsem velmi rád, že pan vicepremiér se k tomu, ale už dříve samozřejmě, připojil a nyní se to formalizuje i návrhy pana kolegy jak Pustějovského, tak Jurečky, tak kolegů z komunistické strany. A myslím si, že je to důležitý signál, že je vidět, že Klondike má skončit - ten už skončil - a chceme ještě některé věci napravit.

Na druhou stranu si neodpustím ještě jedno rýpnutí, a to je, že je to poměrně unikátní chvíle, kdy vicepremiér vlády zde hájí věc, která v zákoně není schválena vládou ani následným usnesením vlády. Ale není to výtka, je to poděkování. Chci poděkovat panu vicepremiérovi, že našel tu odvahu se v odborné debatě nejenom zorientovat, ale nastavit kurz a zkusit najít kompromis tak, abychom opravdu mohli, jak se říká, nevylít s vaničkou dítě.

A jenom ke kolegu Ferjenčíkovi v té odborné rozpravě, já jsem se nechtěl už předtím hlásit s technickou. My jsme se na to, na co se ptáte vy, ptali v těch jednáních postupně asi tak osmkrát. Nechci se zastávat Ministerstva průmyslu a obchodu moc vehementně, ale nedá mi to. Ono se to spočítat v zásadě nedá. Velký problém je, že to zkusili spočítat, ta čísla byla hrůzostrašná. A když jsme udělali rozbor těch čísel, nebyl schopen nikdo zdůvodnit, zda byla nadsazená, nebo naopak nedoceněná. Takže vy jste správně vyjmenoval nějaké řády, ale podpora této energie v tuto chvíli je velmi komplikovaná právě z toho důvodu, že navíc to nelze úplně přesně na jednotlivé zdroje předem určit. Já si ale myslím, že ty příští dva týdny, které máme před sebou, včetně jednání výboru, mohou vést k tomu, abychom si ještě více otevřeli ty karty, respektive MPO ještě zkusilo lépe ty propočty zdůvodnit tak, abychom pak neudělali chybu v hlasování těch intervalů.

A tím zároveň ale zdůvodňuji i návrh, co jsem načetl, to je aby nedošlo k tomu rdousícímu efektu, o kterém jsem mluvil, to znamená zase někoho, kdo v dobré víře se v tom snaží být účinný a funkční, zase nezničit v rámci toho, že nějakou menšinu, která zneužívá systému, chceme potrestat. (Velký hluk v sále.)

Toť vše a doufám, že tomu dáte na klubech čas na projednání a na diskusi, protože toto je jedna z nejtěžších materií, kterou jsme zde měli za poslední dva, tři roky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka, pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo, a připraví se pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já bych chtěl jenom stručně zareagovat na kolegu Dolínka. To je právě to, co mě děsí, že tady schvalujeme zákon - sám o něm říkáte, že netušíme, kolik bude stát peněz. A za druhé nerozumím tomu, proč nejdeme cestou aukcí, že by prostě stát řekl, kolik má peněz vyhrazených na podporu vybudování té modernější energetiky, a pak by se snažil vysoutěžit co nejlevnější způsob, jak ty elektrárny vystavět napříč sektory.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Petr Dolínek na faktickou poznámku v reakci. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Jediná věc, ať nemusí pan ministr vystupovat. Systém aukcí je možný a já tam mám pozměňovací návrh právě jenom na to, aby fotovoltaiky byly dozařazeny do systému aukcí. To znamená, my se jich nezříkáme. Řekl jsem zde minulý týden mnoho příkladů, kde systém aukcí umožnil ve finále snížení ceny energií. Takže cesta tam je, nastavená je, pouze nabízím v těch pozměňovácích možnost, ať je to doplněno o všechny zdroje, které jsou nyní dostupné na trhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Kováčik a připraví se pan poslanec Martin Kolovratník. Tak prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, velmi krátce, jsme v podrobné rozpravě ve druhém čtení. Dovolte mi tedy, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který máte pod číslem 7829, s tím, že je to pozměňovací návrh, který uplatňuji pokaždé při této příležitosti a který má za cíl alespoň se pokusit napravit nespravedlnost, která vznikla před více jak 10 lety. A když se to nepodaří, alespoň na ni upozornit. Ne všichni byli solárními barony a ne všichni využívají ten Klondike. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník a připraví se pan poslanec Petr Pávek. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý večer, děkuji za slovo. Já se přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 7741. Už jsem ho představil v obecné rozpravě, takže teď už jen blesková rekapitulace. Je to návrh, který navrhuje, aby z toho výpočtu pro podporu obnovitelných zdrojů byla vyňata energie, která je trakční a je spotřebována při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové ve stejné logice, jako už dnes je z toho vyňata vlastní energie spotřebovaná pro přečerpávací vodní elektrárny, pro vlastní technologickou spotřebu a tak dále. Ta logika je jednoduchá. Železniční trakce, elektrická trakce na železnici a také v Dopravních podnicích, týká se to i trolejbusů, tramvají, je ekologická, je to ekologická veřejná doprava, a myslím si, že jako taková, chci za ni bojovat, by neměla už jako ekologická doprava znovu ještě platit a přispívat na podporu obnovitelných zdrojů. No a budu působit nejenom na kolegy z Ministerstva průmyslu a z Ministerstva dopravy, ale i na vás pozitivně v tom smyslu, aby tento návrh byl přijat. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní vystoupí pan poslanec Petr Pávek a připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane ministře, já jsem v obecné rozpravě odůvodnil své pozměňovací návrhy, teď budu opravdu jenom stručný a přihlásím se k nim.

První je zaevidován pod číslem 8237 a je to pozměňovací návrh, který stanoví hodnotu vnitřního výnosového procenta na jednu sazbu, a sice 9,5 %. To je můj oblíbený pozměňovací návrh, který mi dává větší smysl než jakékoli rozpětí.

Ale pro jistotu mám tady i pozměňovací návrh, který je vedený pod číslem 8238, který hodnotu vnitřního výnosového procenta stanoví v rozmezí 8,4 až 9,5 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP