Stenografický zápis 56. schůze, 5. dubna 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Alena Nohavová
Poslankyně Olga Havlová
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Josef Novotný


231. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 927/ - třetí čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Jan Klán
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Ivan Adamec
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jan Klán
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Gabal
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.46 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Josef Uhlík
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 12.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy /sněmovní tisk 1047/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno ve 14.43 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.58 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1055/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 15.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.05 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Bohuslav Chalupa


34. Vládní návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu /sněmovní tisk 847/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 924/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Václav Zemek
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Karel Tureček
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Karel Tureček
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Marek Benda
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Karel Tureček
Poslanec Petr Bendl


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 910/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Stanislav Pfléger


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 998/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ivan Adamec
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Černochová
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Leo Luzar


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 688/ - prvé čtení

Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Marek Černoch
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Jana Hnyková


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 973/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 17.24 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP