Stenografický zápis 36. schůze, 16. prosince 2015


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Jan Klán


214. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/5/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jan Volný
Senátor Radko Martínek
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec František Laudát
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 10.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Simeon Karamazov
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Volný
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Zbyněk Stanjura


153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 455/ - třetí čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Zbyněk Stanjura


180. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník


153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 455/ - třetí čtení

Poslanec Václav Klučka


154. Vládní návrh zákona o službě vojáků v záloze /sněmovní tisk 456/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Adamec
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Černochová


155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 502/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Seďa


158. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 538/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno ve 14.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.32 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 655/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Klán
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 15.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


214. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/5/ - vrácený Senátem

Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ivan Adamec
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Senátor Radko Martínek
Poslanec Jan Volný
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 655/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Jiří Štětina
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Klán


45. Vládní návrh zákona o některých přestupcích /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Lukáš Pleticha


46. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich /sněmovní tisk 555/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Lukáš Pleticha


Sloučená rozprava k bodu 45 a k bodu 46 /sněmovní tisky 554 a 555/

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Jan Farský
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Marek Benda
Ministr kultury ČR Daniel Herman


45. Vládní návrh zákona o některých přestupcích /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Petr Gazdík


46. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich /sněmovní tisk 555/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Petr Gazdík


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ - prvé čtení

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec František Laudát
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Gabal
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 19.16 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP