(12.00 hodin)
(pokračuje Kučera)

Mě by skutečně zajímala odpověď, jak na tom budou jednotlivá města. Proč schvalujeme zákon, který jednoznačně neodpovídá na otázku, jaký bude mít dopad na městské rozpočty tato novela zákona? Víte, obce jsou v situaci, kdy musí připravovat své rozpočty. Obce, na rozdíl od vás, pane ministře Babiši, hospodaří dobře. A hospodaří skutečně poctivě. Ty rozpočty se snaží připravovat tak, aby měly maximální výhled s tím, které peníze přijdou, a na základě toho plánovaly své investice. A vy jim to, pane ministře Babiši, ne že ztěžujete. Vy jim to dokonce neumožňujete.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Doputovala ke mně omluvenka z dnešního jednání, bohužel je zde pouze podpis bez toho, že by bylo uvedeno, kdo se omlouvá. (Pobavení v sále.) Takže bych vás požádal, abyste upřesnili, kdo se omlouvá, protože nejsem schopen podle podpisu přečíst, o koho se jedná.

Na základě dohody předsedů klubů upozorňuji, že zde mám nahlášeno několik procedurálních faktických poznámek s tím, že dám po vystoupení pana poslance Bendla procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do 16. hodiny z toho důvodu, abychom mohli projednat i vládní armádní návrhy. Takže dopředu avizuji, že po vystoupení pana poslance Bendla zazní tento procedurální návrh.

Nyní tedy s faktickou poznámkou pan místopředseda Gazdík. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ještě jednou hezký dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Já vás možná překvapím, ale já pana ministra pochválím. Myslím, že tady meleme trochu prázdnou slámu, ale to zásadní, co pan ministr řekl, tady zaznělo, a to je, že pan ministr je připraven od 1. ledna 2017 diskutovat systémově a analyticky o změně rozpočtového určení daní. Sedmnáct. Rozpočtové určení daní. Tento návrh má také platit od 1. ledna 2017. A pokud by ten senátní návrh prošel, tak jsem tady říkal, že teď se rozhodujeme o tom, jestli se mají obce oběsit, nebo zastřelit. Pokud senátní návrh projde, tak vzhledem k tomu, že je až od 1. ledna 2017, a vzhledem k tomu, že pan ministr dal tento příslib, tak to bude znamenat lehké přidušení s tím, že možná během roku 2016 pan ministr tu šňůru odřeže a obce neoběsí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Vilímec. Po něm je pan poslanec Stanjura a po něm pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jen ve vší úctě k panu ministrovi - zkusme počítat. Když pan ministr uvedl, že v případě schválení senátní verze to bude pro Prahu plus asi 250 milionů korun navíc, zkusme počítat. Praha podle nezpochybnitelných údajů z Ministerstva financí ztrácí na motivační složce téměř 700 milionů, abych to zaokrouhlil. Pan senátor Martínek tvrdí, že se přidává na DPH autonomně 2 miliardy korun. Tak pokud by to chtělo platit, tak by ta Praha na DPH na tom autonomním navýšení musela inkasovat téměř jednu miliardu korun. A to je zjevný nesmysl. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Matematika je neúprosná a pak to prostě nevychází. Já chci ale uklidnit některé poslance, kteří říkají, že obce netrpělivě čekají. Obce mají čas dvanáct a půl měsíce. Účinnost, kterou navrhuje Senát, je od 1. ledna 2017. A je opravdu legrační, že ti samí, kteří tady před měsícem brojili proti podobnému pozměňujícímu návrhu, který ovšem navyšoval na úkor státu, ne na úkor jiných obcí, dneska se k tomu hlásí, protože zjistili, že je to politicky neudržitelné, že to je politicky nepopulární, tak vymysleli fintu: my sice přidáme, budeme o tom mluvit, ale zadní stranou něco sebereme a státní rozpočet na tom bude nejhůř stejně, možná lépe. Já si myslím, že lépe. Když ta čísla dáme dohromady - a myslím, že na Ministerstvu financí je tolik lidí, že do 16 hodin mohou (s důrazem) napsat seznam a nám rozdat, kolik obce, jednotlivé obce, ne v sumě, inkasovaly na té motivační složce v roce 2014. To se beze sporu dá za čtyři hodiny stihnout. A my se s tou tabulkou můžeme seznámit. Jestli nám chce někdo s vážnou tváří tvrdit, že polovinu sdílené DPH ze všech měst a obcí bere Praha, já tomu prostě nevěřím. Tak ať nám to doloží. Protože zvyšujeme podíl Prahy na DPH i všech ostatních zhruba o půl procentního bodu. A teď slyšíme, že půl procentního bodu pro Prahu je vlastně miliarda. Ale těch procentních bodů je 21,4. To znamená, aby to sedělo, tak by vlastně Praha jenom z DPH inkasovala 40 miliard ročně. No ať nám to někdo řekne, buď pan ministr, nebo pan senátor. Ta čísla prostě absolutně nesedí. A pak když nemáme čísla, tak tady na nás může pan ministr křičet, jak chce, nemá čísla, neví čísla a křikem to prostě nespraví.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dnes od 14.30 se do konce jednacího dne omlouvá paní poslankyně Němcová.

Nyní požádám pana poslance Bendla o jeho vystoupení s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Chtěl jsem reagovat na pana kolegu poslance Grospiče, který se vyjadřoval k tomu, že komunisté nepodpořili návrh usnesení, který říká, že ministr financí Babiš - nebo ne nepodpořili, byli proti tomu, aby ministr financí předložil analýzu dopadů, řeknu, doporučení Senátu v rámci zákona o rozpočtovém určení daní s argumentem, že obce a města už netrpělivě čekají, co s RUD bude, tak ho chci znovu upozornit na fakt, že obcí a měst se to bude týkat k 1. lednu 2017. Takže zdržení o tři nebo o čtyři dny opravdu nehraje žádnou roli. Spíš se divím, že tu analýzu nechcete. Ale možná proto, že s panem ministrem Babišem máte jiné plány. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Jak jsem dříve avizoval, nyní padne procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do 16.00. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení. Odhlásím vás tedy a požádám vás, abyste se znovu přihlásili do systému.

 

Procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat, zní, že tento bod přerušujeme dnes do 16.00.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 286, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro návrh 121, proti 2. Konstatuji, že tento procedurální návrh byl přijat, a přerušuji tento bod do dnešních 16.00 a předávám řízení schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Eviduji přihlášku s přednostním právem pana poslance Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jenom krátké upozornění. To, co jsme teď přijali, jsme my jako konstruktivní opozice navrhovali už před 45 minutami. Zbytečně jste si tři čtvrtě hodiny sebrali z vámi prosazeného vymezeného časového intervalu pro třetí čtení. Tak až zase budete fňukat, že to nejde tak rychle, jak byste si přáli, a jak vám to opozice ztěžuje, tak se podívejte do zrcadla. Zdržujete si to sami. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní budeme pokračovat dle schváleného programu. Bodem, kterým bychom se teď měli zabývat, je

 

153.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb.,
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 455/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr obrany Martin Stropnický a zpravodaj garančního výboru výboru pro obranu Václav Klučka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP