(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Mám zde dva procedurální návrhy. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Eviduji žádost na odhlášení, tak já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Mám zde dva procedurální návrhy, o kterých dám hlasovat. První zní, že přerušíme tento bod, projednáme tři třetí čtení armádních zákonů a poté doprojednáme tento bod. Říkám to správně, paní poslankyně? (Ano.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 283, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 44, proti 75. Tento návrh byl zamítnut.

 

Druhý procedurální návrh je, že tento bod přerušíme a budeme ho projednávat tento pátek jako první bod.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 284, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro návrh 43, proti 84. I tento procedurální návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.

 

Mám zde další dvě faktické poznámky. První má nahlášenou pan poslanec Jiří Dolejš a s faktickou poznámkou se připraví paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Rozhodně není mým úmyslem oddalovat rozhodnutí o branných zákonech, ale když jsem slyšel vystoupení pana ministra financí, nedalo mi to, utrousit aspoň tři větičky.

My projednáváme rozpočtové určení daní, což je o přerozdělení daňového výnosu odněkud někam. Takže je úplně zbytečné tady ventilovat nutkavý pocit pana ministra financí, že vybírá víc daní. A rozhodujeme mezi sněmovní a senátní verzí a ta senátní verze v rámci určité korekce pravidel dopřává určitým typům obcí víc, a tudíž určitým obcím méně. O nich jiného nejde. A v gruntu tohoto rozhodování jsou možná něčí politické zájmy, možná někdo nebude vědět, proč a jak hlasoval. Toť vše.

Jinak, pane ministře, už to tady zaznělo při projednávání státního rozpočtu, nevykládejme pořád, jak se začaly vybírat daně až tehdy, když jste se stal ministrem. Vždyť je to nesmysl. V podstatě, pokud není válka nebo se nestane nějakou systémovou katarzí, že pustíme daňový klystýr tomuto státu, tak každá vláda, ať je pravicová, nebo levicová, v podstatě vybírá víc daní než ta předešlá, protože se zvětšuje daňová základna, protože ekonomika je o x procent větší. O nic jiného nejde. A jestli si má nějaká vláda přičíst ke svému dobru, že vybere víc daní, tak by musela doložit, že to byla její systémová opatření a nikoliv to, že roste ekonomika. Jinak je to opravdu, opravdu směšné, a pokud toto vám pomáhá překonávat pocit, řekněme, že jste si pohnojil v politice život, zkuste to řešit daleko víc konkrétně a možná, že budete mít i lepší pocit. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Chtěla jsem říct něco podobného. Na pracovní skupině na Ministerstvu financí jsme debatovali asi hodinu, načež po hodině se do debaty zapojil i pan ministr a musím po pravdě říci, že to bylo velmi zajímavé. Řekl, že rozpočtové určení daní je hrozně složité a že tomu úplně nerozumí, a pak následovala půlhodinová politická agitka. Takže pane ministře, politickou agitku si tedy máme nechat do předsálí, říkala paní poslankyně Černochová. Takže máme tady rozpočtové určení daní, nikoliv výběr DPH a o tom se dnes tady v podstatě nehovořilo. Takže se věnujte systému rozpočtového určení daní a nikoliv politické agitce!

A když tedy chceme nějaké edukativní okénko. Co bude, když přijde hospodářská krize a ty daně se nebudou vybírat? A proto se tam zajišťuje vyšší podíl obcí na DPH. Tak to je také, abyste tomu tedy trošku rozuměl, aby vám bylo jasné, proč za to bojujeme.

Ještě malinkou poznámku k paní poslankyni Černochové prostřednictvím pana předsedajícího. My si to s panem ministrem rozhodně vyříkáme někde jinde, nicméně já také nezasahuji do vašich debat, které sleduji opravdu se zájmem, týkající se těchto zákonů. Takže je to vážné téma. A já zde bojuji za obce, vy bojujete za vojáky, tak mě prosím nechte a pana ministra také. My jsme rádi, když vystupuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky. Dnes od 11.30 do 12.15 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Ondřej Benešík, dále 16. 12. od 14.30 do 16.30 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Radka Maxová, dále dnes od 10.30 a ve čtvrtek celý den se omlouvá pan poslanec Jan Birke. Dnes mezi 14. a 20. hodinou se omlouvá z pracovních důvodů paní poslankyně Kristýna Zelienková a dále dnes od 17 hodin a do 12. hodiny zítra se omlouvá z důvodu zahraniční cesty pan poslanec Zdeněk Ondráček.

Budeme pokračovat v rozpravě. Faktickou poznámku má přihlášenou pan poslanec Volný, připraví se pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já té diskusi moc nerozumím. Kolegyně Kolářová tady tvrdí, že bojuje o zvýšení procent pro obce z rozpočtového určení daní. Vždyť přece tento návrh toto navýšení přináší jednou provždy. Že odebírá kompenzací jeden faktor, který už ztratil svoji účinnost, a v podstatě zjednodušuje celý pohled na toto rozpočtové určení daní, prostě bude jeden příjem z DPH, je přece druhá věc. Nicméně absolutně se přidává obcím miliarda a voláte po jednání během roku 2016 o dalším navýšení toho procenta. No ale co nám v tom brání? Já si myslím, že toto očistí tento systém, bude rozpočtové určení daní z DPH procentem, nyní se navyšuje a v roce 2016, pokud výběr daní bude takový, jaký předpokládáme, se o tom může dál jednat. Tak tomu moc nerozumím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Upřesním jednu omluvenku. Pan poslanec Grospič se omlouvá dnes od 14, nikoliv od 13 hodin.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vilímec a připraví se pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych reagovat na pana ministra, když tvrdil, že už od začátku byl připraven řešit rozpočtové určení daní obcí od 1. ledna 2017. Já jsem si toho nevšiml a myslím, že nikdy v této věci s takovou informací nevystoupil ani na plénu Sněmovny ani na sněmu Svazu měst a obcí. Ten sněm už se konal asi v květnu nebo v červnu. Mně tvrdil, že vzhledem k tomu, že obce mají hodně prostředků, tak neuvažuje s žádným navýšením daňových výnosů pro obce. Protože jsme v průběhu jednání o rozpočtovém určení daní předložili návrh, který se týkal 2017 a 2018, a pan ministr financí politicky prozřel a zjistil, že je neudržitelné, protože nemá argumenty na to, proč by se obcím nemělo přidat, tak náhle změnil stanovisko a tvrdí, že byl od začátku připraven řešit rozpočtové určení daní obcím.

Chci reagovat ještě na další věc. Nebudu reagovat na ten dopis, který také mám od místopředsedy Sdružení místních samospráv, a on ho pan ministr nedočetl do konce, ale tím se teď nechci zabývat. Pouze chci reagovat na větičku, kterou pan ministr pronesl. Že teď jednáme o prvním výkopu v rozpočtovém určení daní obcí. My jednáme o novele zákona. To není žádný výkop. To je vážná novela zákona, která může poškodit celou řadu obcí.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP